Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E   WÓJTA GMINY POPIELÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stawu hodowlanego na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej,  na działce oznaczonej jako 284/23 km 14 obręb Popielów, gmina Popielów"

Obwieszczenie.pd

O B W I E S Z C Z E N I E   WÓJTA GMINY POPIELÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stawu hodowlanego na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej, w ramach budowy siedliska - zabudowa agroturystyczne na działce oznaczonej jako 819 km 5 obręb Stare Siołkowice, gmina Popielów"

Obwieszczenie.pdf

Wróć na początek strony