Ankieta dla mieszkańców Gminy Popielów

baner-ankieta.jpeg

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujmy, że Gmina Popielów realizuje zadanie polegające na opracowaniu dokumentu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów” będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Tylko gminy posiadające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych.
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszych mieszkańców w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i zwrotne przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania końcowego.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o:
a)    złożenie ankiety w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13 lub
b)    wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej na stronie http://www.emisja.org/popielow.

Za wszelką współpracę mieszkańcom Gminy serdecznie dziękujemy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wróć na początek strony