INFORMACJA DLA ROLNIKÓWAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie wszystkich rolników zainteresowanych poszerzeniem wiadomości na temat płatności bezpośrednich przewidzianych na lata 2015-2020.
W związku z powyższym informujemy, iż w dniu 28.10.2014 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie odbędzie się spotkanie z kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR mające na celu przekazanie zainteresowanym rolnikom zmian w zakresie rodzajów i zasad przyznawania dopłat bezpośrednich przygotowanych na lata 2015-2020.
Katalog realizowanych w Polce płatności bezpośrednich od 2015r. będzie obejmował:
- Jednolitą płatność obszarową (JPO)
- Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. Płatność za zazielenienie)
- Płatność dla młodych rolników
- Płatność dodatkową (redystrybucyjną)
- Płatności związane z produkcją
- Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego.
                    

    Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony