Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż autobusu szkolnego

(podstawa prawna: Zarządzenie Nr 0050/213/2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Gminy Popielów oraz Zarządzenie Nr 0050/593/2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 października 2014r w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie oraz wyznaczenia komisji przetargowej)

Ogłoszenie dotyczy autobusu szkolnego marki JELCZ L090 M/S nr rejestracyjny OPO 73AS, rok produkcji 2002
PDFZarzadzenie nr 0050_593_2014r Wójta Gminy Popielów z dnia 28 paźdzernika 2014r w sprawie sprzedazy składniów rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie.pdf (2,27MB)

Wadium wnosi się wytłącznie w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki Oddział w Popielowie

Prawidłowy nr konta:  90 8895 0006 2000 0005 1044 0006

Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny:

Urząd Gminy w Popielowie
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
tel. 77 427 58 28 lub 427 58 55
e-mail ug@popielow.pl

Przetarg publiczny na sprzedaż autobusu szkolnego odbędzie się  w dniu 19 listopada 2014r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Popielowie.

Wróć na początek strony