INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Popielów, że spis wyborców z terenu Gminy Popielów, posiadających prawo do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz  w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,  jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Popielowie, w pokoju nr 32  w dniach:

03.11.2014 r.    (poniedziałek)    -    7.15 – 16.00
04.11.2014 r.    (wtorek)            -    7.15 – 15.15
05.11.2014 r.    (środa)            -    7.15 – 15.15
06.11.2014 r.    (czwartek)        -    7.15 – 15.15
07.11.2014 r.    (piątek)            -    7.15 – 15.15

 

                                   Wójt Gminy Popielów
                                 Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony