Ogłoszenie

Wójt Gminy Popielów

podaje do publicznej wiadomości Wyciąg z ogłoszenia IV-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej opisanego lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Karłowice :
Samodzielny lokal mieszkalny nr 2 w Karłowicach ul. Młyńska 5 (piętro) wraz z pomieszczeniem przynależnym na poddaszu i udziałem w działce 448/8 km.2 obręb Karłowice wynoszącym 483/1000,  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze IV-go przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą , KW OP1B/00031238/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu, lokal nr 2 nie posiada założonej księgi wieczystej, działka o pow. 0,2412 ha udział gminy wynosi 483/1000, lokal mieszkalny na piętrze o pow. 102,25 m² wraz  z pomieszczeniem przynależnym na poddaszu o pow. 17.44 m²     i udziałem gminy w częściach wspólnych, urządzeniach i budynkach wynoszącym 483/1000, cena wywoławcza wynosi 45 000,00 zł/netto wylicytowana cena zwolniona jest z podatku VAT, przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie sala narad 10.12.2014r godz. 13.00, wadium wynosi 5000,00zł.

Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie na  Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Popielowie ul. Opolska 13 na parterze; na  Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Karłowice, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Popielowie (www.popielow.pl), na  BIP Urzędu  Gminy w Popielowie  (www.bip.popielow.pl)

Szczegółowych informacji  dot. przetargu można uzyskać pod nr tel. 77 4275854 w godz. 7.15-15.15

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Karłowicach.pdf (430,14KB)
 

 Wójt Gminy
 Dionizy Duszyński

 

Wróć na początek strony