2014.12.01 - Spacerem przez Stare Siołkowice ze smartfonem w roli przewodnika

Logo.jpeg  

W dniu 21 listopada 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu z zakresu małych projektów pn. „Spacerem przez Stare Siołkowice ze smartfonem w roli przewodnika” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   Całkowity koszt operacji to 8 936,98 zł z czego wartość dofinansowania wyniesie 2 906,33 zł, co stanowi 80 % wydatków kwalifikowanych.

   Celem projektu jest rozwijanie turystyki na terenie Gminy Popielów poprzez wykonanie tablic z wygrawerowanymi fotografiami wykonanymi w przeszłości w określonej konkretnej przestrzeni, w której właśnie znajdował się będzie przechodzień. Przy zdjęciach zostaną umieszczone kody QR, które za pomocą smartfonu przeniosą zwiedzającego na stronę internetową, na której znajdował się będzie opis miejsca wraz z jego historią.  

Wróć na początek strony