2014.11.27 Pierwsza sesja Rady Gminy Popielów.

PB278646_1.jpeg

W dniu 27.11.2014 odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Popielów, wybranej w wyborach samorządowych w dniu 16.11.2014r.  Radni złożyli uroczyste ślubowanie „  Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

a także dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na nową kadencję

Ślubowanie złożył również Wójt Gminy Dionizy Duszyński.

„Obejmując Urząd Wójta Gminy Popielów uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

Skład Rady Gminy Popielów na kadencję 2014-2018:

1.     Jerzy Kupczyk – Przewodniczący Rady Gminy

2.     Krystyna Glatki -  Mika  - Wiceprzewodnicząca   Rady  Gminy

3.     Władysław Budas

4.     Damian Gamrot

5.     Alicja Gieża

6.     Maria Gruszka

7.     Krystian Joniec

8.     Konrad Kachel

9.     Gerard Kilian

10.   Jan Kubiak

11.   Sandra Miś

12. Tadeusz Negrycz-Berezowski

13. Sabina Szwaja

14. Stanisław Szynkowski

15.  Jan Zarzycki

Wróć na początek strony