2014.11.26 Wspieranie oraz promowanie języków mniejszości narodowych


   Kultura mniejszości narodowych i etnicznych jest nieodłącznym elementem oraz bogactwem kultury i tradycji polskiej. Języki mniejszościowe są istotną częścią tego bogactwa, wobec czego ważne jest, aby je pielęgnować. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zachęca do wspierania obecności języków mniejszościowych w naszym codziennym życiu, użytkowników ich natomiast do szerszego korzystania z przepisów dotyczących ochrony i wspierania języków zarówno w sferze prywatnej jak i społecznej oraz szkolnictwie. Materiały promujące używanie języków mniejszościowych oraz regionalnego języka kaszubskiego zostały zamieszczone na stronach internetowych www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl oraz www.jezyki-mniejszosci.pl.

    Opracowane na podstawie pisma Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15.07.2014

Wróć na początek strony