Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizaję zadań publicznych w 2015 roku.

Info.jpeg 

Wójt Gminy Popielów  ogłasza  otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015r w zakresie :

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

PDFOgłoszenie o otwartvch konkursach ofert na realizaję zadań publicznych w 2015 roku.pdf (400,19KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-1-2014 z dnia 1-12-2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.pdf (531,08KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-1-2014 z dnia 1.12.2014.pdf (119,58KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-1- 2014 z dnia 1.12. 2014.pdf (119,09KB)

 

Wróć na początek strony