09.12.2014 - Pani Grażyna Kuźnik zajmuje III miejsce w konkursie - Najaktywniejszy Lider Społeczności Lokalnej

     Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie  wspólnie  z Urzędem Marszałkowskim organizował konkurs pn. „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”.
   
     Miło nam poinformować , że w dniu 9 grudnia 2014r Pani Grażyna Kuźnik  zajęła   III miejsce  w konkursie  wojewódzkim    „Najaktywniejszy Lider  Społeczności Wiejskiej” i otrzymała pamiątkową statuetkę  ufundowaną przez Andrzeja Bułę Marszałka Województwa Opolskiego.
      Pani Grażyna Kuźnik od 1998r jest koordynatorem Programu „Odnowa Wsi” współpracując z liderami 11 sołectw, które uczestniczą w tym programie.
To dzięki współpracy Pani Grażyny Kuźnik z Liderami Odnowy Wsi sołectwa uczestniczą w licznych  konkursach i zajmują poczytne miejsca.

1.  Wyróżnienie wsi Karłowice w kategorii „Najlepszy Projekt ”  - 2004
2.  Wyróżnienie wsi Karłowice w kategorii „Najlepszy Projekt”  - 2005
3.  Wyróżnienie wsi  Stare Siołkowice  w kategorii „Najpiękniejsza Wieś ”  -
      2005
4.  II miejsce wsi Karłowice w kategorii „Najlepszy Projekt ”  -2006
5.  II miejsce wsi Karłowice w kategorii w kategorii „Najpiękniejsza Wieś ”   
     2008
6.  Wyróżnienie wsi Karłowice w kategorii „Najlepszy Projekt ”  -2009
7.  I miejsce wsi Stare Siołkowice w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”-2010
8.   II miejsce wsi Stare Kolnie w kategorii „Najlepszy Projekt” 2011
9.   Wyróżnienie w roku 2012 wsi Stare Siołkowice  w kategorii Najpiękniejsza
      Wieś  XV-lecia
10. I miejsce wsi Karłowice  w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”-2013


        Przy  ogromnym    zaangażowaniu  Pani  Grażyny   Kuźnik   w   Programie  
Rozwoju Obszarów Wiejskich, który wspiera integrację i aktywność środowisk wiejskich  21 września 2012 roku Gmina Popielów zdobyła prestiżowe wyróżnienie w konkursie  Europejskiej Nagrodę Odnowy Wsi, organizowanym przez Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung  (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi)  z siedzibą w Wiedniu.  Takie wyróżnienia otrzymały w 2012 roku tylko trzy polskie gminy.
       Z ogromnym zaangażowaniem przygotowuje  przyjazdy  grup  studyjnych i dzieli się z nimi doświadczeniami w zakresie działań  Programu Odnowy  Wsi. Współpracuje  ze Stowarzyszeniami  działającymi  w gminie i pomaga  członkom przy  aplikowaniu  przez  nich środków. Realizuje  także  zadania  z zakresu wspierania inicjatyw  sołtysów  i Rad Sołeckich.

Wróć na początek strony