2014.12.16 - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie

Wykaz zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie

PDFWykaz zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie.pdf (317,88KB)

Osoby zainteresowane ewentualnym nabyciem lub przekazaniem wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny:

Urząd Gminy w Popielowie
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
tel. 77 427 58 22
fax. 77 427 58 38
e-mail ug@popielow.pl

w terminie do 31 grudnia 2014 (decyduje data wpływu wniosku).

(podstawa prawna: Zarządzenie Nr 0050/213/2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Gminy Popielów)

 

Wróć na początek strony