ZAKOŃCZENIE PROJEKTU UROKI ZIEMI POPIELOWSKIEJ

 1.jpeg

Płyta.jpeg W dniu 30 listopada 2014 r Gmina Popielów zakończyła Płyta_1.jpeg  realizację projektu  pn. „Uroki Ziemi Popielowskiej „
W ramach projektu nagrany został film edukacyjny służący popularyzacji atrakcji turystycznych, walorów przyrodniczych, zabytków , infrastruktury, gospodarczych i innych związanych z dziedzictwem kulturowo – historycznym i kulturalnym gminy Popielów.
Całkowity koszt operacji to 25 000,00 zł z czego wartość dofinansowania stanowi kwota 19 047,61 zł, co stanowi 80 % wydatków kwalifikowanych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Film wykonany na zlecenie Gminy Popielów .
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


 

Wróć na początek strony