SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI


    W  nawiązaniu do  przeprowadzonych w IV kwartale ubiegłego roku  na terenie gmin powiatu opolskiego  spotkań  informacyjnych  na temat  płatności bezpośrednich  przewidzianych  na lata 2015-2020,   Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   widzi potrzebę przekazania rolnikom informacji  dotyczących sposobu wypełniania wniosków o przyznanie płatności według nowych  zasad.

Przyjmowanie wniosków o płatności obszarowe  rozpocznie się od 16.03.2015r.

W chwili  obecnej – jak co roku- ARiMR  przesyła  do rolników formularze nowych wzorów wniosku  wraz z instrukcją - tzw. „wnioski spersonalizowane”.

Najistotniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich od 2015 r. dotyczą:
- rodzajów płatności (schematów), o które rolnik będzie mógł się ubiegać;
- wymogów, których spełnienie będzie warunkowało przyznanie rolnikowi poszczególnych rodzajów  
- płatności,  w tym wymogów związanych z uzyskaniem tzw.  płatności za zazielenienie

Prawidłowe wypełnienie wniosków o płatności przed ich złożeniem w Biurze Powiatowym ARiMR, leży zarówno w interesie rolników ubiegających się o dopłaty jak i  Agencji, dlatego też  będziemy zobowiązani za  pomoc organizacyjną w przygotowaniu warunków do przeprowadzenia wspomnianego szkolenia, na zasadach podobnych jak to miało już miejsce przy okazji spotkań przeprowadzonych wspólnymi siłami  Gminy i BP ARiMR w Opolu w II kw. (PROW 2014-20) i  IV kw.  (Pł.bezp. 2015)  ubiegłego roku.

 Szkolenie dla rolników dotyczącego sposobu wypełniania wniosków o przyznanie płatności, odbędzie się 06.02.2015 (piątek)  od  godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Popielów (sala konferencyjna).

 

Wróć na początek strony