Kontrakt wojewódzki

Ze środków pozyskanych w ramach Kontraktu wojewódzkiego zrealizowano zadania:

1.Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków

ogólny koszt -2 934 817
dofinansowanie - 1100 000
wkład własny - 1 834 817

2.Rozbiórka i odbudowa strażnicy OSP z zapleczem kulturalno-socjalnym w Starych Siołkowicach

Koszt zadania -487 400, z czego udział własny 350 500

3.Modernizacja Gimnazjum w Starych Siołkowicach

Koszt zadania -831 070, z czego dofinansowanie -276 000

Wróć na początek strony