Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Z pozyskanych środków zrealizowano zadania:

1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Odłogi w m. Stobrawa
ogólny koszt -402 200
dofinansowanie - 352 400
wkład własny - 49 800

2.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzwonnicza w m. Kaniów
Koszt zadania -129 700
Dofinansowanie- 108 166
udział własny - 21 534

3.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kamieniec w m. Popielów
Koszt zadania -415 575
Dofinansowanie- 384 504
udział własny - 31 071

Wróć na początek strony