Projekt dofinansowany w ramach Rozwojów obszarów zależnych od rybactwa

 

logo ue.jpeg logo ryby.jpeg

   W dniu 29 września 2012 r. Parafia Rzymskokatolicka zakończyła rzeczową realizację projektu pn „Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach”  dofinansowanego w ramach  środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

   Całkowity koszt inwestycji to kwota 319 493,29 zł,  z czego wartość dofinansowania wynosi 199 900,00 zł co stanowi 62,56 % wydatków kwalifikowanych.

   W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez wymianę pokrycia dachowego w zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach.

Wróć na początek strony