Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej

 

 Loga_PORyby.jpeg

Tytuł projektu

Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej

Program

PO RYBY 2007-2013
Oś priorytetowa

4   Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Środek

4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Całkowita wartość projektu 

157 513,60 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

110 358,05 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 47 155,55 zł
Okres realizacji projektu 2013
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 17.09.2012r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu byłautworzenie ogólnodostępnego miejsca pełniącego funkcję turystyczną w centrum wsi Stare Siołkowice poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach operacji zagospodarowano teren w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej na niezabudowanych i nieużytkowanych nieruchomościach znajdujących się przy ul. Michała w Starych Siołkowicach. Zagospodarowany w ramach niniejszej operacji teren jest ogólnodostępny dla turystów i lokalnej społeczności. Oferta turystyczna obejmuje możliwość skorzystania z systemu trasy spacerowej prowadzącej przez funkcjonalnie i stylistycznie zagospodarowane zabytkowe centrum wsi Stare Siołkowice zakończonej drewnianymi schodami terenowymi, mostkiem przez kanał wodny oraz pomostem nad stawem.

 

Wróć na początek strony