BUDOWA STRAŻNICY OSP W POPIELOWIE WRAZ Z ZAPLECZEM ŚWIETLICOWYM I PRZYLEGŁYM TERENEM REKREACYJNYM JAK JAKO CENTRUM SPOŁECZNO - KULTURALNE

 

 Loga_PORyby.jpeg

Tytuł projektu

Budowa strażnicy OSP w Popielowie wraz z zapleczem świetlicowym i przyległym terenem rekreacyjnym jako centrum społeczno-kulturalne

Program

PO RYBY 2007-2013
Oś priorytetowa

4   Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Środek

4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Całkowita wartość projektu 

1 439 784,56 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

439 975,22 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 999 809,34zł
Okres realizacji projektu 2011-2012
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 30.08.2012r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu było stworzenie w miejscowości Popielów centrum społeczno-kulturalnego poprzez budowę strażnicy OSP wraz z zapleczem świetlicowym i przyległym terenem rekreacyjnym.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach operacji powstał budynek remizy OSP ze świetlicą łączący w sobie dwie funkcje. Pierwsza związana jest z działalnością bojową jednostki ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej. W tej części zlokalizowano dwa stanowiska postojowe dla wozów bojowych, szatnię, umywalnię z natryskami, WC, biuro, magazynek oraz wieżę do suszenia węży strażackich. Druga część pełni funkcję rekreacyjną i kulturalną. Jest ona w głównej części zlokalizowana na poddaszu. Tu mieścić się będzie również Centrum Zarządzania Kryzysowego z przynależną łazienką. Największą powierzchnię tej części zajmuje jednak świetlica, której funkcję uzupełniają: pomieszczenie zaplecza, szatnia, trzy toalety ( w tym jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych) zlokalizowane na parterze oraz drogi komunikacyjne; przedsionek z klatką schodową oraz hall.

 

Wróć na początek strony