Budowa drogi gminnej


program Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
zadanie Budowa drogi gminnej
ul. Boczno-Kolejowej w Karłowicach wraz z przebudową linii kablowej śr. napięcia
całkowita wartość zadania w PLN 542 533,28
wartość dofinansowania zadania w PLN 406 899,96 + 53 948,32(budżet państwa)
= 460 848,28
wartość wkładu własnego w PLN 81 685,00
okres realizacji projektu 08.2006 - 10.2006
efekty rzeczowe realizacji projektu wbudowano 0,6 km drogi gminnej wraz z przebudową linii kablowej śr. napięcia
Wróć na początek strony