Remont Domu Ludowego w Rybnej

 

program Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo
zadanie Remont Domu Ludowego w Rybnej
całkowita wartość zadania w PLN 191 519,00
wartość dofinansowania w PLN 153 214,00
wartość wkładu własnego 38 305,00
okres realizacji projektu 10.2005 – 12.2005
efekty rzeczowe realizacji projektu Zmodernizowano budynek  Domu Ludowego

14 Świetlica w Rybnej-800.jpeg

Wróć na początek strony