Modernizacja nawierzchni dróg gminnych


program Phare SSG 2002
zadanie „Rozwój strefy turystycznej województwa opolskiego” –modernizacja nawierzchni dróg gminnych
całkowita wartość zadania w PLN 2 882 420,-
wartość dofinansowania w PLN 2 032 883,-
wartość wkładu własnego w PLN 849 537,-
Źródło wkładu własnego Budżet gminy
efekt realizacji projektu Wykonano 8 km dróg o nawierzchni bitumicznej
Wróć na początek strony