BUDUJEMY WŁASNY LOS - NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO

 Kapitał Ludzki-200.jpeg UE-EFS-65.jpeg

IMG_3102-800.jpeg   W dniu 30.11.2010r. odbyła się konferencja zakończeniowa projektu pn. BUDUJEMY WŁASNY LOS - NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.
   Do projektu zakwalifikowało się 10 osób, a jego celem było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Cele te zostały osiągnięte poprzez organizowanie  bezpłatnych szkoleń i kursów zawodowych takich jak: kurs prawa jazdy Kat. B, kurs florystyczny, kurs obsługi wózków widłowych, doradztwo zawodowe,  warsztaty z psychologiem, szkolenie komputerowe, szkolenie wizaż, terapia zwalczania agresji i konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz trening umiejętności negocjacyjnych.
   
   W konferencji zakończeniowej wzięli udział uczestnicy projektu, Wójt Dionizy Duszyński i zaproszeni goście.

IMG_3094-800.jpeg IMG_3097-800.jpeg IMG_3099-800.jpeg

Wróć na początek strony