Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach

 

 

Tytuł projektu

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach

 

Źródło dofinansowania Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Całkowita wartość projektu 

446 053,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

100 000,00 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 346 053,00 zł
Okres realizacji projektu 2012
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 12.10.2012r.
Cel realizacji projektu

- Zwiększenie dostępu do bazy sportowo rekreacyjnej.
- Wspomaganie aktywności sportowej dzieci i młodzieży, a przez to przeciwdziałanie zjawiskom agresji oraz uzależnień.
- Stworzenie możliwości do uprawiania różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe.
- Popularyzacja aktywnego stylu życia.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

Boisko wielofunkcyjne  22 m x 44 m = 968 m2 o nawierzchni syntetycznej  typu EPDM. Na płycie zaprojektowano linie  wyznaczające boiska do :
- piłki ręcznej,
- piłki siatkowej,
- dwóch boisk do koszykówki, usytuowanych poprzecznie do osi boiska wielofunkcyjnego,

 Boisko_PSP Siołkowice.jpeg

Wróć na początek strony