BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KARŁOWICACH

 

LOGA.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

tytuł projektu

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9 

Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych 

Działanie

6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych 

Całkowita wartość projektu 

4 968 172,72 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

4 214 132,31 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 743 670,41 zł
Okres realizacji projektu 2011 - 2013
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 28.08.2013r.
Cel realizacji projektu

Głównym celem, było nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom Karłowic dla zwiększenia ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia na tych terenach, poprzez budowę obiektu, który zaspokoi podstawowe potrzeby społeczne mieszkańców regionu.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

Przedmiotem projektu była budowa obiektu sali gimnastycznej z zapleczem sportowym oraz kompleksem boisk.
Wewnątrz sali gimnastycznej znajduje się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej o wymiarach 19 x 36 m, w ramach którego zostało wydzielone boisko do koszykówki 14 x 26 oraz boisko do siatkówki 9 x 18 m.
Na zewnątrz sali wykonano boisko do piłki ręcznej, koszykówki, dwa boiska do siatkówki oraz 100 metrową 4-torową bieżnię, a także skocznię do skoków w dal i wzwyż z zeskocznią piaskową,
Wykonano również amfiteatr.
W sumie zagospodarowano 3.058ha gruntów, a powierzchnia zabudowana obiektu stanowi prawie 2419 m2.

 IMG_3514-800.jpeg IMG_3405-800.jpeg IMG_3442-800.jpeg

Wróć na początek strony