INSTALACJA POMP CIEPŁA, KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STARYCH SIOŁKOWICACH

 

 LOGA.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

Tytuł projektu

Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach

Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

4 Ochrona środowiska

Działanie

4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

Całkowita wartość projektu 

786 910,99 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

580 874,52 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 206 036,47 zł
Okres realizacji projektu 2012-2013
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 28.08.2013r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu było uzyskanie energooszczędności budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz modernizację obiektu. Projekt wpłynie także na ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery i doprowadzi do racjonalizacji użytkowania ciepła. Zadanie ma na celu również  poprawę efektywności ekonomicznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

Projekt obejmował modernizację systemu grzewczego oraz instalacji wody użytkowej. W budynku zamontowano pompy ciepła i kolektory słoneczne. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
 oraz termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach

Wróć na początek strony