KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA GMINY POPIELÓW CELEM ZAPEWNIENIA MIESZKAŃCOM LEPSZEGO DOSTĘPU DO E-USŁUG

 

 LOGA.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

Tytuł projektu

Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom lepszego dostępu do e-usług

 

Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

II Społeczeństwo Informacyjne

Działanie

2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych

Całkowita wartość projektu 

448 139,64 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

372 680,12 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 75 459,52 zł
Okres realizacji projektu 2007-2011
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 30.09.2011r.
Cel realizacji projektu

 

Promowanie społeczenstwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych usług e-goverment na
rzecz podniesienia konkurencyjnosci Woj.Opolskiego poprzez rozwijanie e-usług, zakup sprzetu komputerowego i infokiosków oraz
wdrazanie elektronicznego obiegu dokumentów.
Efekty rzeczowe realizacji projektu

- zakup wyposażenia do urzędu m.in. serwer, komputery
- zkup konputerów do świetlic wiejskich
- zkup i instalacja infokiosków
- uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta
- wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów

 

Wróć na początek strony