OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI

 

 LOGA.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

Tytuł projektu

Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

- Gmina Popielów jako partner projektu
- projekt realizowany w Publicynzm Gimnazjum w Starych Siołkowicach

Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

II Społeczeństwo Informacyjne

Działanie

2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie

2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych

Całkowita wartość projektu 

499 989,47 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

425 000,00 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 74 989,47zł
Okres realizacji projektu 2009-2012
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 30.06.2011r.
Cel realizacji projektu

 

Celem ogółnym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu edukacyjnego realizującego eUsługi na obszarze województwa opolskiego. Projekt stanowi odpowiedź na  występujące problemy związane z dostępem ICT w oświacie.

1. Rozwój elektronicznych usług z zakresu edukacji

2. Wzrost poziomu wykorzystania technik oraz technologi informacyjnych i komunikacyjnych.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

- instalacja Portalu eUsług wraz z systemem identyfikacji nauczycieli i uczniów
- zakup wyposażenia m.in. laptopy, projektory przenośne, sieciowe zestawy multimedialne itp.
- uruchomienie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu w szkole

 

Wróć na początek strony