MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBIENII WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA

 

LOGA_2.jpeg

Tytuł projektu

Modernizacja  świetlicy  wiejskiej  w  Lubienii  wraz z zagospodarowaniem otoczeniaj

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie

313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Całkowita wartość projektu 

448 825,99 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

236 388,00 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 212 437,99 zł
Okres realizacji projektu 2012
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 31.08.2012r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubienii wraz z zagospodarowaniem otoczenia i wprowadzeniem elementów małej architektury oraz szaty roślinnej stworzyła miejsce z odpowiednią infrastrukturą umożliwiające wzrost integracji lokalnej społeczności oraz pozwoli na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych  i sportowych.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach operacji zmodernizowano świetlicę wiejską w miejscowości Lubienia oraz zagospodarowano jej otoczenie poprzez wprowadzenie elementów małej architektury, szaty roślinnej i niezbędnej infrastruktury umożliwiającej wzrost integracji lokalnej społeczności.

 

Wróć na początek strony