BUDOWA DWÓCH BOISK WRAZ Z SZATNIĄ I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ W RYBNEJ

 

 LOGA_1.jpeg

Tytuł projektu

Budowa dwóch boisk wraz z szatnią i towarzyszącą infrastrukturą w Rybnej

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

4 Leader

Działanie

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Całkowita wartość projektu 

641 970,34 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

349 656,00 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 292 314,34 zł
Okres realizacji projektu 2010-2011
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 30.06.2011r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu byłapoprawa jakości życia mieszkańców na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju sportu i rekreacji. Budowa dwóch boisk wraz z szatnią i towarzyszącą infrastrukturą podniosła standard i możliwości zabaw ruchowych dzieci i uprawiania sportu przez młodzież i mieszkańców. Nowo wybudowany obiekt pozwoli na organizację różnego rodzaju zawodów sportowych               i rozgrywek o zasięgu ponad gminnym.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach operacji wybudowano dwa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, z instalacją nawodnienia i oświetleniem oraz szatnię sportową.

 

Wróć na początek strony