KANALIZACJA SANITARNA, CIESNIENIOWA DLA WSI STARE SIOŁKOWICE - ETAP IV I NOWE SIOŁKOWICE, GMINA POPIELÓW

 

LOGA_2.jpeg

Tytuł projektu

Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice – etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie

321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Całkowita wartość projektu 

4 673 816,37 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

2 858 395,00 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 1 815 421,37 zł
Okres realizacji projektu 2010-2012
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 31.08.2012r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu była poprawa warunków życia w miejscowościach Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice oraz Popielów poprzez rozbudowę istniejącej już na terenie gminy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, co wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie standardu życia społecznego danych miejscowości.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach operacji wybudowano kanalizację sanitarną ciśnieniową o długości8 538,15 km w miejscowości Stare Siołkowice wraz z wykonaniem 145 szt. pompowni przydomowych oraz kanalizację sanitarną ciśnieniową o długości8 458,95 km w miejscowości Nowe Siołkowice wraz z montażem 149 szt. pompowni przydomowych.

 

Wróć na początek strony