WARSZTATY WIKLINOWE SPOSOBEM KULTYWOWANIA MIEJSCOWEJ TRADYCJI

 

 LOGA_1.jpeg

Tytuł projektu

Warsztaty wiklinowe sposobem kultywowania miejscowej tradycji i rzemiosła

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

4 Leader

Działanie

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)

Całkowita wartość projektu 

9 861,10 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

6 097,00 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 3 764,10 zł
Okres realizacji projektu 2012
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 16.06.2012r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom Gminy Popielów poznania miejscowej tradycji i rzemiosła poprzez zorganizowanie warsztatów wiklinowych w miejscowości Stare Siołkowice

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach operacji zorganizowano w dniach od 11 – 16 czerwca 2012 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 nieodpłatne warsztaty wiklinowe dla dwunastu osób z terenu Gminy Popielów, podczas których uczestnicy poznali tradycyjne rzemiosło uprawiane w przeszłości w miejscowości Stare Siołkowice. W pierwszych dniach odbywały się zajęcia teoretyczne w pomieszczeniu posiadającym odpowiednie zaplecze techniczno – organizacyjne. Z kolei zajęcia praktyczne polegające na wykonywaniu osłon wiklinowych wykonywano w terenie. Warsztaty prowadzone były przez posiadającego status twórcy ludowego artystę rzemieślnika zajmującego się wikliniarstwem. Do przeprowadzenia warsztatów niezbędny był zakup ulotek promujących, kompletu narzędzi dla uczestników,  wikliny, preparatów do impregnacji, poczęstunku, certyfikatów.

 

Wróć na początek strony