ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURZNIACH

 

LOGA_1.jpeg

Tytuł projektu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach

 

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

Oś 4 Leader

Działanie

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Całkowita wartość projektu 

169 662,06 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

110 003,00 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 59 659,06 zł
Okres realizacji projektu 2013
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 08.11.2013r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach poprzez modernizację istniejącej funkcji z wzbogaceniem o estetyczne urządzenia terenu, wykonaniem nasadzeń, ogrodzenia terenu  i uporządkowaniem istniejących nawierzchni.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

w ramach operacji powstanie plac zabaw dla dzieci młodszych 3-5 lat oraz plac zabaw dla dzieci starszych 6-11 lat, wprowadzone zostaną elementy małej architektury m.in.ławki przy placu zabaw oraz boiskach, miejsce na grilla,  utworzone będą również nawierzchnie żwirowo gruntowe do urządzeń zabawowych, boisko do piłki nożnej, do siatkówki i tenisa a także zostaniewykonane ogrodzenie terenu i nasadzenia .

 

Wróć na początek strony