BUDOWA TRANZYTU KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ KARŁOWICE-POPIELÓW Z SIECIĄ KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ WE WSI STARE KOLNIE - ETAP I

 

LOGA_2.jpeg

Tytuł projektu

Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice – Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie – etap I

 

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Całkowita wartość projektu 

2 980 969,62 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

1 123 830,00 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 1 857 139,62 zł
Okres realizacji projektu 2012-2014
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 11.07.2014r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu jest poprawa warunków życia w miejscowościach Stare Kolnie i Popielów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym w celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Karłowice i Stare Kolnie do Popielowa. Zakres operacji obejmuje budowę tranzytu ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem pobliskich nieruchomości i z włączeniem do istniejącego kanału sanitarnego w Popielowie, co wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie standardu życia społecznego mieszkańców, a także umożliwi podłączenie kolejnych miejscowości do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach operacji zostanie wybudowanakanalizacja sanitarna ciśnieniowa o długości 15,344 km z miejscowości Karłowice przez Stare Kolnie doPopielowa wraz z wykonaniem 110 szt. pompowni przydomowych.

 

Wróć na początek strony