UROKI ZIEMI POPIELOWSKIEJ

Logo_PROW.jpeg

Tytuł projektu

Uroki Ziemi Popielowskiej

 

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

Oś 4 Leader

Działanie

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Całkowita wartość projektu 

25 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

19 047,61
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 5952,39 zł
Okres realizacji projektu 2014
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 30.11.2014r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu jest  przygotowanie i nagranie   filmu edukacyjnego służącego popularyzacji atrakcji turystycznych, walorów przyrodniczych, zabytków , infrastruktury, gospodarczych i innych związanych z dziedzictwem kulturowo – historycznym i kulturalnym gminy Popielów.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

w ramach operacji powstanie film edukacyjny służący popularyzacji atrakcji turystycznych, walorów przyrodniczych, zabytków , infrastruktury, gospodarczych i innych związanych z dziedzictwem kulturowo – historycznym i kulturalnym gminy Popielów. Dla turystów odwiedzających Gminę będzie źródłem informacji, zaś dla mieszkańców obszaru LGD materiał przyczyniający się do wzrostu świadomości na temat zasobów i możliwości ich wykorzystania w aspekcie rozwoju turystyki.

 

Wróć na początek strony