Z WIEDZĄ W PRZYSZŁOŚĆ

 

 

KAPITAL_LUDZKI_kadrowany-200.jpeg  UE+EFS_L-kolor_kadr.jpeg

 

Tytuł projektu

Z wiedzą w przyszłość

Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Rodzaj projektu 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Całkowita wartość projektu 

325 707,10 zł

Wartość dofinansowania ze śroków pozabudżetowych 

325 707,10 zł
Okres realizacji projektu 2008 - 2009
Cel realizacji projektu
- Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu powtarzanie i utrwalanie wiadomości i umiejętności, praca z dziećmi mającymi trudności w nauce, kształcenie umiejętności kluczowych u uczniów (ICT, j. obce, przedsiębiorczość, nauki matematyczno przyrodnicze)
- Zorganizowanie doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów potrzebujących wsparcia specjalistów z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych oraz specjalistycznej pomocy logopedycznej
- Zorganizowanie dodatkowych zajęć informatycznych, kształcących umiejętności korzystania z komputera oraz sieci internetowej oraz zajęć z zakresu nauk matemetyczno-przyrodniczych. 
- Stworzenie uczniom szansy zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
- Wprowadzenie innowacyjnych form nauczania rozwijających osobiste zainteresowania językowe
- Wzbogacanie procesu edukacyjno – wychowawczego

 
Efekty rzeczowe realizacji projektu

- prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów
- zorganizowanie doradztwa i opieki psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów potrzebujących wsparcia
- wprowadzenie innowacyjnych form nauczania języków obcych (m.in. wycieczka do Londynu)

 Projekt realizowany był w:

 • Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach
 • Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie
 • Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach im. Ks. Jana Dzierżona
 • Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach

 


Podpisanie umowy

Cele projektu

Realizacja projektu

Sprawozdanie


Podpisanie umowy.

21 listopada 2008 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Z wiedzą w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu jako "Instytucja Wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia)" a Gminą Popielów.

powrót


Celem głównym programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych .
Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu powtarzanie i utrwalanie wiadomości i umiejętności, praca z dziećmi mającymi trudności w nauce, kształcenie umiejętności kluczowych u uczniów (ICT, j. obce, przedsiębiorczość, nauki matematyczno przyrodnicze)
 • Zorganizowanie doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów potrzebujących wsparcia specjalistów z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych oraz specjalistycznej pomocy logopedycznej
 • Zorganizowanie dodatkowych zajęć informatycznych, kształcących umiejętności korzystania z komputera oraz sieci internetowej oraz zajęć z zakresu nauk matemetyczno-przyrodniczych.  
 • Stworzenie uczniom szansy zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 • Wprowadzenie innowacyjnych form nauczania rozwijających osobiste zainteresowania językowe
 • Wzbogacanie procesu edukacyjno – wychowawczego

powrót


 Realizacja projektu:

Publiczne Gimnazjum.

Młodzież będzie pracować w kołach zainteresowań metodą projektu z uwzględnieniem ICT, języków obcych i przedsiębiorczości. Uczniowie wezmą udział w wycieczkach do nowoczesnego zakładu pracy (LG Wrocław, Cadbury Wrocław lub Citroen Nysa) oraz do Londynu.

 • Komputer dla każdego- stworzenie folderów, prezentacji multimedialnych korzystając z dostępnych programów oraz Internetu.
 • English is easy!- zajęcia pozalekcyjne w grupach piętnastoosobowych doskonalące umiejętność posługiwania się codziennymi zwrotami i używania języka w praktyce
 • Jak to jest zrobione?- Przyjazna technika- zajęcia polegające na rozwijaniu zainteresowań nowościami technicznymi. Młodzież skonstruuje proste urządzenia techniczne.
 • Matematyka w życiu codziennym- młodzież wykorzysta ICT do opracowania danych statystycznych, Nauczy się wykorzystywać statystykę do swoich przyszłych przedsięwzięć.
 • Mały wielki przedsiębiorca- Uczniowie poznają zasady działania giełdy, stworzą wirtualną szkolną giełdę pomysłów, wezmą udział w wycieczce do nowoczesnego zakładu pracy we Wrocławiu.
 • Londyn metropolią Europy- młodzież wykorzysta nabyte w trakcie zajęć pozalekcyjnych umiejętności językowe w praktyce, zwiedzi giełdę londyńską i Science Museum, a następnie przygotuje prezentację multimedialną.
 • Poznaj nas i naszą szkołę- uczniowie podzielą się wrażeniami z uczestnictwa w projekcie, wykonają projekty folderów, widokówek, prezentacje multimedialne

7.10.2008

    ,,English is easy” – zajęcia prowadzone przez panią Beatę Hartman  i panią Agnieszkę Zakrzewską.

Temat zajęć: Let’s speak and sing in English
Celem zajęć było:

 • Zapoznanie uczniów ze słownictwem i wyrażeniami przydatnymi komunikacji językowej
 • Kształcenie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz wyrażania własnych myśli w języku obcym

   W trakcie zajęć uczniowie oglądali teledysk z piosenką ,,Arcidentally in Love” i próbowali wychwycić ważne zwroty i wyrażenia. Pracowali z tekstem- wpisywali brakujące słowa. Wspólnie śpiewali piosenkę. Odgrywali różne scenki- rozmowy w parach w rożnych sytuacjach komunikacyjnych.

DSC01969.jpeg DSC01970.jpeg DSC01972.jpeg DSC01973.jpeg

   ,,Matematyka w życiu codziennym”- zajęcia prowadzone przez pana Wiesława Moździocha i pana Macieja Seńkowskiego.
Celem tych zajęć jest:

 • Utworzenie słownika imion Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach
 • Uświadomienie uczniom, wpływów zewnętrznych na ogólnie pojętą  kulturę Śląska
 • Propagowanie imion pochodzących ze Śląska Opolskiego
 • Uświadomienie młodzieży jak ważną rolę odgrywa matematyka w życiu codziennym.

Na pierwszym spotkaniu uczniowie wypisywali z ,,Księgi Uczniów Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach” imiona wszystkich uczniów, którzy uczęszczali do tej szkoły w latach 1999-2008. wykorzystywali komputery do wpisywania imion- Microsoft Office Excel.

    ,,Mały,wielki przedsiębiorca”- zajęcia prowadzone przez panią Edytę Macioszek i pana Andrzeja Bochniarza.
Temat zajęć: Pieniądz i jego funkcje
Celem zajęć było:

 • Rozumienie podstawowych zjawisk i mechanizmów gospodarki
 • Rozwijanie sprawności umysłowej
 • Kształcenie umiejętności porządkowania i wykorzystywania informacji
 • Dostrzeganie wpływu gospodarki rynkowej na powstawanie nowych form usług bankowych
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z multimediów – ICT

Podczas tych zajęć uczniowie zostali zaznajomieni z funkcjami pieniądza oraz jego znaczeniem. Poznali rodzaje bezgotówkowych rozliczeń elektronicznych. Dzięki wykorzystaniu komputera oraz Internetu w trakcie zajęć młodzież miała możliwość doskonalenia umiejętności korzystania ze środków multimedialnych. Uczniowie poznali wiele pojęć związanych z historią pieniądza: pieniądz, banknot, moneta, inflacja, deprecjacja pieniądza, aprecjacja, denominacja, kwit depozytowy, nominał, czek, weksel, kredyt, karta płatnicza.


21.10.2008

   ,,Komputer dla każdego”- zajęcia prowadzone przez panią Irenę Hartman i panią Wiolettę Reichert.
Celem tych zajęć jest:

 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się programami powszechnie dostępnymi i wykorzystanie ich do wykonania prostych prac przydatnych nam w życiu.

DSC01912.jpeg Na pierwszych zajęciach została omówiona strategia pracy, przydzielone zostały zadania do realizacji, uczniowie poznali podstawowe programy użytkowe umożliwiające wykonywanie prac przydatnych w życiu codziennym np. Microsoft Publisher. Ink. W tym programie uczniowie projektują: kalendarz- umieszczają w nim zdjęcia z życia szkoły oraz projektują swoje wizytówki i drukują je.

   ,,Jak to jest zrobione?- Przyjazna technika”- zajęcia prowadzone przez panią Joannę Thoma i panią Marię Macioszek.
Celem zajęć było:

 • Przybliżenie wiadomości o magnesach, polu magnetycznym Ziemi, sposobach magnesowania oraz o właściwościach substancji ferromagnetycznych
 • Przybliżenie wiadomości na temat elektrolizy, pojęcia jonów dodatnich i ujemnych, budowy ogniwa
 • Przybliżenie podstaw galwanizowania substancji

 DSC01909.jpeg W trakcie zajęć uczniowie budowali układ do elektrolizy. Umieszczali dwie elektrody (gwoździe- stalowy i miedziany) w roztworze octu z solą. Elektrody podłączali do baterii. Zestawy te później obserwowali przez następne dni. W wyniku otrzymali gwóźdź stalowy pokryty warstwą miedzi. Uczniowie budowali kompas. Namagnesowali igłę stalową za pomocą magnesów. Igłę podklejali pod narysowaną ,,różę wiatrów”. Tak przygotowany kompas umieszczali w nakrętkach po słoikach napełnionych wodą. Kompasy wskazywały północ geograficzną.

   ,,Poznaj nas i naszą szkołę”- zajęcia prowadzone przez panią Katarzynę Słowikowską i panią Lidię Mencel.
Celem ogólnym tych zajęć jest promocja projektu ,,Kapitał ludzki- Z wiedzą w przyszłość” i placówki.
Na pierwszym spotkaniu prowadzące przedstawiły plan działań sekcji i efektów końcowych- folderu reklamującego szkołę, widokówek i projektu multimedialnego będącego podsumowaniem pracy wszystkich sekcji. Przydzielono czynności. Uczniowie stworzyli gazetkę ( na korytarzu szkolnych) informującą o pracy poszczególnych grup związanych z projektem. Młodzież pracowała w zespołach 4 osobowych nad projektami folderów- tworzyła makiety. Wizyty u innych pracujących sekcji w celu udokumentowania ich pracy.
   Pomimo tego, że zajęcia odbywają się o godzinie osiemnastej, młodzież bardzo chętnie w nich uczestniczy.

DSC01974.jpeg DSC01975.jpeg DSC01976.jpeg DSC01920.jpeg


04.11.2008:

   ,,Matematyka w życiu codziennym”- zajęcia prowadzone przez pana Wiesława Moździocha i pana Macieja Seńkowskiego.
Celem tych zajęć jest:

 • Utworzenie słownika imion Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach

Na drugim spotkaniu uczniowie wykorzystywali funkcję programu Excel do alfabetycznego uporządkowania imion, które wypisywali z ,,Księgi Uczniów Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach na pierwszym spotkaniu. Tworzyli wykresy w wyżej wymienionym programie.

   ,,Mały,wielki przedsiębiorca”- zajęcia prowadzone przez panią Edytę Macioszek i pana Andrzeja Bochniarza.
Temat zajęć: Instytucje finansowe- bank
Celem zajęć było:

 • Zapoznanie z pojęciami dotyczącymi instytucji finansowych: podaż pieniądza, czek, depozyt bankowy, deficyt budżetowy, dług publiczny, obligacja, kredyt
 • Dostrzeganie wpływu gospodarki rynkowej na funkcjonowanie przedsiębiorc i gospodarstw domowych
 • Rozwijanie sprawności umysłowej
 • Kształcenie umiejętności porządkowania i wykorzystywania informacji

Uczniowie podczas zajęć za pomocą komputerów oraz internetu samodzielnie formułowali najważniejsze pojęcia dotyczące instutucji finansowych. Poznali funkcję banku centralnego oraz rodzaje banków funkcjonujących w Polsce i na świecie. Młodzież nauczyła się porównywania oraz dopasowywania właściwych pojęć do odpowiednich opisów. Pod koniec zajęć uczniowie samodzielnie rozwiązywali krzyżówkę przygotowaną przez opiekunów z hasłem ,,przedsiębiorstwo”.

   ,,Jak to jest zrobione?- Przyjazna technika”- zajęcia prowadzone przez panią Joannę Thoma i panią Marię Macioszek.
Temat zajęć: ,,Mokry wtorek”
W tym dniu wszystkie ćwiczenia i doświadczenia dotyczyły praw związanych z cieczą i gazem.
Ćwiczenie 1: Kolorowe kwiaty
Uczniowie farbowali białe kwiaty. Do wazonu wlewali wodę, którą zabarwiali atramentem. Do tego wazonu wstawiano kwiaty, które następnie obserwowano przez kilka dni. Płatki zabarwiały się na kolor atramentu.
Ćwiczenie 2,3: Powietrze to nie takie nic
Cwiczenia te miały pokazać, że ciśnienie powietrza jest znaczące. Uczniowie wkładali szklankę obróconą dnem do góry do miski napełnionej wodą. Następnie powoli podnosili szklankę do góry. Woda podnosiła się wraz ze szklanką. Ciśnienie powietrza ,,wpychało” wodę do szklanki.
W następnym ćwiczeniu uczniowie nalali wodę do szklanki. Następnie przykryli ją widokówką stroną gładką. Potem odwrócili szklankę z widokówką do góry dnem i okazało się, że woda nie wylewa się. Ciśnienie powietrza ,,podtrzymywało” widokówkę i wodę ,,od spodu”.
Ćwiczenie 4: Siły spójności cieczy
Ćwiczenie 5: Siła wyporu. Pływanie ciał


13.01.2009 

matematyka w życiu codziennym.jpeg   ,,Matematyka w życiu codziennym”- zajęcia prowadzone przez pana Wiesława Moździocha i pana Macieja Seńkowskiego.
Celem tych zajęć jest:
·    Utworzenie słownika imion Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach
·    Uświadomienie uczniom, wpływów zewnętrznych na ogólnie pojętą  kulturę Śląska
matematyka w zyciu codziennym2.jpeg ·    Propagowanie imion pochodzących ze Śląska Opolskiego
·    Uświadomienie młodzieży jak ważną rolę odgrywa matematyka w życiu codziennym.
Na trzecim spotkaniu uczniowie w dalszym ciągu tworzyli wykresy wykorzystując program Excel. Formułowali wnioski dotyczące powstałych wykresów. Opracowywali ankietę dla rodziców- ,,Dlaczego mam takie imię?”.
  

maly,wielki przedsiebiorca3.jpeg ,,Mały,wielki przedsiębiorca”- zajęcia prowadzone przez panią Edytę Macioszek i pana Andrzeja Bochniarza.
Temat zajęć: Ja i bank- kredyty, rachunki, depozyty
Celem zajęć było:
·    Rozumienie podstawowych zjawisk i mechanizmów gospodarki
·    Dostrzeganie wpływu gospodarki rynkowej na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
maly,wielki przedsiebiorca2.jpeg  ·    Kształcenie umiejętności porządkowania i wykorzystywania informacji
·    Poznanie nowych pojęć: akcja, obligacja, giełda papierów wartościowych, biuro maklerskie, depozyt bankowy, bon skarbowy
 Zajęcia odbyły się w sali multimedialnej. Wcześnie opiekunowie sekcji przygotowali rozkład zajęć z wykorzystaniem ICT. Po rozwiązaniu quizu wstępnego, utrwalającego poprzednie zajęcia uczniowie zapoznali się z przykładami usług bankowych oraz ze schematem postępowania przy zakładaniu konta osobistego. maly,wielki przedsiebiorca.jpeg  Młodzież zaznajomiła się z pojęciami: kredyt, akcja, obligacja, giełda papierów wartościowych itp. Dla uatrakcyjnienia zajęć uczniowie odegrali scenkę z udziałem ucznia- pracownika i ucznia- klienta banku. Pozostali uczniowie ocenili czy decyzja pracownika banku była słuszna, czy sposób zabezpieczenia kredytu był wystarczający itp. Podsumowaniem zajęć był test sprawdzający, który każdy uczeń wykonał samodzielnie.

jak to jest zrobione-przyjazna technika2.jpeg
   ,,Jak to jest zrobione?- Przyjazna technika”- zajęcia prowadzone przez panią Joanne Thoma i panią Marię Macioszek.
Celem zajęć było zapoznanie uczniów z:
   istotą światłal    podstawami optyki geometrycznej
    zastosowaniami wiedzy z optyki w technice
 W trakcie zajęć uczniowie:
       Jak to jest zrobione-przyjazna technika.jpeg  zapoznali się z zasadami powstawania obrazów w zwierciadłach i soczewkach oraz wykonali odpowiednie doświadczenia  zbudowali peryskop
   poznali zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i wykonali model światłowodu
  zbudowali prosty wiatraczek, który wykorzysta zamianę energii światła w ciepło

    Jak to jest zrobione-przyjazna technika.jpeg    

 

 

 


19.02.2009

 
   ,,Mały, wielki przedsiębiorca”- zajęcia prowadzone przez panią Edytę Macioszek i pana Andrzeja Bochniarza.
Temat: Sposoby inwestowania pieniędzy
Cele zajęć:
·    Rozumienie podstawowych zjawisk związanych z inwestowaniem pieniędzy oraz zakładaniem przedsiębiorstw
·    Dostrzeganie wpływu gospodarki rynkowej na funkcjonowanie przedsiębiorstw
·    Wprowadzenie nowych pojęć: otwarty fundusz inwestycyjny, biuro maklerskie, inwestycja o niższym i wyższym ryzyku
·    Kształcenie umiejętności korzystania ze środków multimedialnych
Zajęcia odbyły się w sali multimedialnej. Uczniowie pod kierunkiem opiekunów wyszukiwali oraz zapoznawali się z nowymi pojęciami. Młodzież podawała przykłady i sposoby inwestowania, które następnie dzieliła na inwestycje obarczone, ich zdaniem, wysokim i niskim ryzykiem. Następnie uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem giełdy papierów wartościowych. Pod koniec zajęć wykonali plakat przedstawiający porównanie oszczędzania oraz inwestowania o większym i mniejszym stopniu ryzyka.


   ,,English is easy”- zajęcia prowadzone przez panią Beatę Hartman i panią Agnieszkę Zakrzewską

Temat zajęć: A GUIDE TO LONDON ( Our guide-book).

1.    Prezentacja zebranych materiałów i wyszukiwanie nowych.
2.    Porządkowanie ich.
3.    Plan przewodnika i opracowanie graficzne.
4.    Dialogi i scenki.

Temat zajęć: ANIMALS IN IDIOMS AND PROVERBS.

1.    Poznanie idiomów i przysłów, w których pojawiają się nazwy zwierząt.
2.    Szukanie polskich odpowiedników i znaczenia wyrażeń.
3.    Wykonanie krzyżówki, podanie kontekstów sytuacyjnych, w jakich można stosować te wyrażenia.

   ,,Komputer dla każdego”- zajęcia prowadzone przez panią Irenę Hartman i panią Wiolettę Reichert
Temat:
1. Poznanie tajników tworzenia  prezentacji multimedialnych i programów graficznych.
2. Opracowanie wizytówek i folderów według przygotowanego projektu.

Cele zajęć:
1.    Kształtowanie umiejętności prezentowania ważnych informacji na łamach folderu.
2.    Umiejętność tworzenia prezentacji w programie Power Point.
3.    Kształcenie smaku artystycznego.
4.    Umiejętność pracy w grupie.                                    
5.    Kształcenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w życiu codziennym i do porozumiewania się


03.03.2009

   ,,Matematyka w życiu codziennym”- zajęcia prowadzone przez pana Wiesława Moździocha i pana Macieja Seńkowskiego.
Celem tych zajęć jest:
·    Utworzenie słownika imion Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach
·    Uświadomienie uczniom, wpływów zewnętrznych na ogólnie pojętą  kulturę Śląska
·    Propagowanie imion pochodzących ze Śląska Opolskiego
·    Uświadomienie młodzieży jak ważną rolę odgrywa matematyka w życiu codziennym.
Na czwartym spotkaniu uczniowie tworzyli okładki ,,Słownika imion Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach. Analizowali ankietę ,,Dlaczego mam takie imię?” i formułowali wnioski. Wyszukiwali praźródła powstania najbardziej popularnych imion męskich i kobiecych.
 

   ,,Mały,wielki przedsiębiorca”- zajęcia prowadzone przez panią Edytę Macioszek i pana Andrzeja Bochniarza.

Temat: Ja, jako mały, wielki przedsiębiorca- podsumowanie zajęć
Cele:
·    Powtórzenie i utrwalenie zjawisk związanych z inwestowaniem pieniędzy, a także zakładaniem przedsiębiorstw
·    Utrwalenie wprowadzonych pojęć dotyczących pieniądza, banków, giełdy, akcji itp.
·    Kształcenie umiejętności korzystania ze środków multimedialnych, głównie ICT
·    Rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia
·    Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
Podczas tych zajęć uczniowie utrwalili zdobytą na poprzednich zajęciach wiedzę. Wszyscy pracowali na bazie wykorzystania różnych środków multimedialnych. Uczniowie wykonali szereg zadań, ćwiczeń przygotowanych wcześniej przez opiekunów sekcji. Pod koniec zajęć uczniowie tworzyli giełdę (wirtualną) ,,dobrych pomysłów”.


   ,,Jak to jest zrobione?- przyjazna technika”- zajęcia prowadzone przez panią Joannę Thoma i panią Marię Macioszek

ELEKTRYCZNOŚĆ
Celem zajęć było zapoznanie uczniów z :
l    postawami elektrostatyki elektryczności
l    zasadami budowania obwodów elektrycznych
l    zastosowaniami elektryczności w życiu codziennym i w nowoczesnej technice
W trakcie zajęć uczniowie:
l    poznali podstawy elektrostatyki, zbudowali prosty kondensator, elektroskop
l    poznali zasady budowania obwodów elektrycznych
l    zbudowali grę edukacyjną opartą na zbudowaniu odpowiednich obwodów elektrycznych
l    zbudowali proste obwody  do przekazywania zakodowanych informacji
l    zbudowali układ do elektrolizy
 
 


17.03.2009

   ,,Komputer dla każdego”- zajęcia prowadzone przez panią Irenę Hartman i panią Wiolettę Reichert.
   Przebieg zajęć:
1.Katalogowanie i obróbka zdjęć i  fotografii.
2.Praca z programem graficznym Corel ,Gimp- obróbka zdjęć
Cel:
Kształcenie umiejętności zaprezentowania naszych działań społeczności lokalnej

   ,,Poznaj nas i naszą szkołę”- zajęcia prowadzone przez panią Katarzynę Słowikowską i panią Lidię Mencel.
Przebieg zajęć:
·    Omówienie prototypów widokówek- wybór najciekawszych
·    Prace redakcyjne- opracowanie graficzne i słowne (rewers widokówek)
·    Wyeksponowanie prac na gazetce szkolnej

   ,,English is easy”- zajęcia prowadzone przez panią Beatę Hartman i panią Agnieszkę Zakrzewską.
  Temat zajęc:  LET’S WATCH THE FILM IN ENGLISH (“HARRY POTTER”).
Przebieg:
1.    Prezentacja słownictwa, które pojawi się w filmie.
2.    Pokaz fragmentu filmu w języku angielskim.
3.    Próba zapisania dialogów z filmu.
4.    Wyszukiwanie informacji potrzebnych do zredagowania przewodnika po Londynie.
Temat: A TRIP TO THE USA.
Przebieg:
1.    Poszerzenie wiedzy na temat historii i kultury Stanów Zjednoczonych, korzystanie z internetu w celu wyszukania informacji na ten temat.
2.    Rozwiązanie quizu.
 
 Uczniowie do szkoły zostali dowiezieni przez wynajęty autobus z PKS Brzeg na godzinę 18 zajęcia trwały od godziny 18-19:30, następnie uczniowie zostali rozwiezieni do domów.
Pomimo tego, że zajęcia odbywają się o godzinie osiemnastej, młodzież bardzo chętnie w nich uczestniczy.

07.04.2009

   ,,Jak to jest zrobione?- Przyjazna technika”- zajęcia prowadzone przez panią Joannę Thoma i panią Marię Macioszek.

ELEKTROMAGNETYZM
Celem zajęć było zapoznanie uczniów z :

 •     podstawami elektromagnetyzmu
 •     urządzeniami wykorzystującymi zjawisko powstawania pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem
 •     urządzeniami wykorzystującymi zasadę indukcji elektromagnetycznej
 •     zastosowanie powyższych urządzeń we współczesnej technice
 • W trakcie zajęć uczniowie:
 •     poznali zasady powstawania pola magnetycznego wokół przewodników z prądem
 •     poznali zasady pojawiania się zjawiska indukcji elektromagnetycznej
 •     zbudowali elektromagnes i dowiedzieli się o jego zastosowaniach w technice
 •     zbudowali prosty silnik elektryczny
 •     poznali budowę dynama roweru i zasadę jego działania
 •  


   ,,English is easy”- zajęcia prowadzone przez panią Beatę Hartman i panią Agnieszkę Zakrzewską

    1)  OUR GUIDE IS READY!

1.    Końcowa redakcja i  nadanie ostatecznego kształtu przewodnikowi.
2.    Prezentacja piosenki i teledysku.
3.    Ćwiczenia słownikowe i śpiewanie piosenki.

      2) FAIRYTALES – THE WORLD OF WIZARDS AND MAGIC.

1.    Obejrzenie krótkich bajek w języku angielskim (tekst zapisany też na kartkach).
2.    Szeregowanie obrazków dotyczących bajek w porządku chronologicznym.
3.    Opowiadanie bajek w języku angielskim.

   ,,Poznaj nas i naszą szkołę”- zajęcia prowadzone przez panią Lidię Mencel i panią Katarzynę Słowikowską.
W trakcie zajęć uczniowie:

 •     Zbierali materiały dotyczące działań poszczególnych sekcji
 •     Opracowywali zbiory
 •     Nadali ostateczny kształt folderowi i widokówce przedstawiającym gimnazjum
 •     ,,Burza mózgów”- jak będzie wyglądała prezentacja multimedialna?
 •     Pracowali nad prezentacją

12.05.2009

   ,,Matematyka w życiu codziennym”- zajęcia prowadzone przez pana Macieja Seńkowskiego i pana Wisława Moździocha
Na zajęciach uczniowie:

 •     Redagowali wstęp do słownika
 •     Scalali wyniki ankiet, wykresów, wniosków itp.
 •     Na końcu wykonali pamiątkowe zdjęcie
 •  

   ,,Poznaj nas i naszą szkołę”- zajęcia prowadzone przez panią Lidię Mencel i panią Katarzynę Słowikowską
W trakcie zajęć uczniowie:

 •     Nadali ostateczny kształt prezentacji multimedialnej
 •     Stworzyli scenariusz występu na forum szkoły w celu zobrazowania końcowych efektów projektu ,,Z wiedzą w przyszłość”

   ,,Komputer dla każdego”- zajęcia prowadzone przez panią Irenę Hartman i panią Wiolettę Reichert
  Uczniowie na zajęciach obrabiali filmy wcześniej nagrane, przygotowywali prezentację multimedialną.
 
 Uczniowie do szkoły byli dowożeni przez wynajęty autobus z PKS Brzeg na godzinę 18. Zajęcia trwały od godziny 18-19:30, następnie uczniowie zostali rozwiezieni do domów.
Pomimo tego, że zajęcia odbywają się o godzinie osiemnastej, młodzież bardzo chętnie w nich uczestniczy.

Wycieczki

 •  Wycieczka do Złotoryi- Fabryka ozdób choinkowych
 •  Wycieczka do Londynu
      

  W ramach projektu ,,Z wiedzą w przyszłość” w kwietniu odbyła się wycieczka do Złotoryi celem zwiedzenia Fabryki ozdób choinkowych.
W dniu 27 kwietnia 2009 na wycieczkę pojechały wszystkie klasy pierwsze, 28 kwietnia- klasy drugie, 29 kwietnia- klasy trzecie. Autokary zostały wynajęte z PKS- u w Brzegu.
Celem wycieczki było:

 •     Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego o określonej branży
 •     Zapoznanie z procesem technologicznym, asortymentem wzornictwem produktów i możliwościami związanymi z indywidualizacją asortymentu
 •     Uwrażliwienie na piękno ziemi sudeckiej, zabytków, architektury

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach zwiedzili fabrykę, poznali wszystkie etapy powstawania ozdób choinkowych, każdy otrzymał bombkę ze swoim imieniem.
W fabryce ozdób choinkowych.jpeg Zwiedzamy fabrykę.jpeg

      W dniach 18-22.05.2009r. odbyła się wycieczka do Londynu. W wycieczce uczestniczyło 44 uczniów wraz z czterema opiekunami.
Londyn- żadne inne miasto nie może się równać z tą gigantyczną metropolią żyjącą w szaleńczym tempie, rajem ekscentryków i anarchizującej młodzieży, królestwem wiktoriańskiej architektury i ostoją konserwatyzmu.
Celem wycieczki było:

 •     Zapoznanie uczniów z wielomilionową stolicą europejskiego państwa i jej najważniejszymi znanymi na całym świecie zabytkami
 •     Zapoznanie z elementami historii i kultury Wielkiej Brytanii
 •     Kształcenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim
 •     Kształtowanie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach i postawy godnie reprezentującej własny kraj za granicą


W dniu 18 maja o godz. 15 uczniowie wyruszyli autokarem do Londynu. Przejazd odbywał się przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję. Następnego dnia w godzinach porannych przybyli do Calais i promem popłynęli do Wielkiej Brytanii.
Przez 3 dni uczniowie zwiedzali Londyn.
Program zwiedzania:

 •     Tower Bridge
 •     Tower of London (twierdza Tower przez setki lat była siedzibą władców Anglii)
 •     Spacer po londyńskim City, budynek starej giełdy Stock Exchange, Bank of England
 •     St. Paul’s Cathedra
 •     Hyde Park
 •     Oxford Street
 •     Madame Tussaud’s- wystawa figur woskowych
 •     London Eye- największe na świecie koło widokowe
 •     Muzeum techniki
 •     British Museum- największe muzeum historii starożytnej w Europie
 •     Covent Garden
 •     Buckingham Palace- zmiana warty
 •     Opactwo Westminsterskie
 •     Parlament
 •     Whitchall
 •     Trafalgar Square
 •     National Galery
 •     Muzeum Historii Naturalnej
 •     Soho- Piccadilly Cirrus
 •     West End
 •     China Town
 •     Big Ben

Program wycieczki był bardzo napięty, oprócz wymienionych obiektów podczas spaceru po Londynie uczniowie obejrzeli inne zabytki tego miasta. Atrakcją było przemieszczanie się metrem. Uczniowie do Polski wrócili w piątek wieczorem bardzo zmęczeni ale pełni wrażeń i zadowoleni.
Widok z London Eye.jpeg Tower Bridge.jpeg Odpoczynek przed Katedrą św.Pawła.jpeg Muzeum Madame Tussaud's.jpeg

London Eye.jpeg Big Ben.jpeg
 

PDFsprawozdanie 2009.pdf (240,34KB) 


 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie

 • Realizacja zajęć w oparciu o program innowacyjny.
 • Zajęcia teatralne- stworzenie możliwości do zdobywania i poszerzania i utrwalania kompetencji językowych z zakresu nauki języka niemieckiego.
 • "Internet oknem na świat" - Zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych.
 • Zatrudnienie pedagoga - konieczność fachowej pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.
 • Zatrudnienie logopedy - pomoc w leczeniu wad wymowy.
 • Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla klas VI. Zajęcia z j. polskiego i matematyki - przygotowanie uczniów kl VI do jak najlepszego napisania testu szóstoklasistów.
 • Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze - systematyczna pomoc uczniom  mającym trudności w nabywaniu podstawowych kompetencji z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej.
 • Zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi - stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi.
 • Zajęcia z zakresu edukacji polonistycznej dla klas I - III - prowadzenie różnorodnych ćwiczeń mających na celu kształcenie czytania ze zrozumieniem.
 • „Z kulturą na ty”- wyjazdy do Opola - 16 wyjazdów do teatru i operetki umożliwiających  korzystanie z dóbr kultury; z wycieczki skorzysta każdy uczeń szkoły (205 uczniów)

Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze - od 1 października 2008 r. uczniowie kl. I-III uczęszczają na zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze, które odbywają się  w każdej klasie w wymiarze 1 godz. tygodniowo.
Ponadto w każdej z tych klas co dwa tygodnie ( 1 godz. ) uczniowie  mają możliwość doskonalić i kształcić wiedzę z zakresu czytania ze zrozumieniem. Zajęcia  prowadzą wychowawcy danej klasy.
 

001.jpeg 007.jpeg 014.jpeg 015.jpeg

019.jpeg 020.jpeg

W dniu 05.12.2008r uczniowie klas I i II byli na wycieczce w kinie


Sprawozdanie z realizacji projektu „ Z wiedzą w przyszłość”.

W roku szkolnym 2008/2009  Publiczna Szkoła Podstawowa
w Popielowie uczestniczyła w projekcie  KAPITAŁ LUDZKI finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą „ Z wiedzą w przyszłość”
W trakcie realizacji tego projektu uczniowie mieli wspaniałe możliwości poszerzania i utrwalania kompetencji językowych, wyrównywania szans edukacyjnych oraz korzystania z pomocy logopedy i psychologa.
Wyjeżdżali do teatru i operetki.
Uczniowie realizowali innowacyjny program z j. niemieckiego
 pt. „ Zabawa w teatr”. Przygotowali piękną scenografię, stroje i doskonale przygotowani przedstawili rodzicom i kolegom inscenizacje baśni
w j. niemieckim pt. Schneewittchen( Królowa śniegu) oraz Aschenputtel 
( Kopciuszek).

Uczestnicy zajęć informatycznych „ Internet oknem na świat” mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
Na zajęciach dążono także do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Pobudzano zainteresowania, ukierunkowywano ciekawość poznawczą uczniów. Wykorzystywano Internet jako źródło wiedzy i rozrywki.
W zajęciach wzięło udział 57 uczniów. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu.

Uczniowie, wymagający fachowej pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych mogli korzystać z porad  psychologa.
Poprzez spotkania z psychologiem uczniowie poprawili umiejętności współżycia i współpracy z rówieśnikami, obniżali napięcia psychiczne.
Nauczyli się rozumieć i panować nad swoim ciałem oraz kontrolować swoje poczynania w stosunku do samego siebie, jak i otoczenia. Z porad psychologa korzystali również rodzice.

19 uczniów skorzystało z pomocy logopedy. Poprzez odpowiednie ćwiczenia logopedyczne wady ich wymowy zostały zminimalizowane,
a nawet wyleczone.

W klasach 1-3 odbywały się cotygodniowe zajęcia korekcyjno – wyrównawcze, na których uczniowie mieli okazję wyrównać swoje braki
w wiadomościach i umiejętnościach zakresu edukacji polonistycznej
i matematycznej.  Wszyscy uczniowie klas 1-3 uczestniczyli także co dwa tygodnie na zajęciach z edukacji polonistycznej na których kształcili i rozwijali umiejętność czytania ze zrozumieniem. Dzięki tym zajęciom dzieci opracowały szeroką gamę ciekawych tekstów, usprawniając przy tym technikę czytania
i czytanie ze zrozumieniem.

    Wszyscy uczniowie klas szóstych uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z j. polskiego i matematyki przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty.
Poprzez rozwiązywanie różnych zadań pod kierunkiem prowadzących te zajęcia nauczycieli doskonalili swoje umiejętności w czytaniu i pisaniu, rozumowaniu
i wykorzystywaniu wiedzy w praktyce. Zajęcia prowadzone były od października do kwietnia.
   
    Dzięki projektowi dzieci niepełnosprawne miały organizowane dodatkowe zajęcia indywidualne, podczas których doskonaliły i rozwijały umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia.

W ramach projektu uczniowie korzystali także z dóbr kultury.
Poprzez kontakt z kulturą pogłębiali wiedzę, kształtowali osobowość.
Teatr wpłynął na rozwój ich intelektu, stał się źródłem indywidualnych przeżyć, rozwinął i wzbogacił umiejętność wyrażania twórczej ekspresji. 
Zrealizowano 14 wyjazdów do Teatru  Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu oraz 2 wyjazdy do Opery Wrocławskiej. Uczniowie obejrzeli m.in. spektakle
pt. „Guliwer”, „Zwierzęta Doktora Dolittle”, „Pinokio”, „Kopciuszek”,
„O mniejszych braciszkach Św. Franciszka”
   
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczyli w poszczególnych zajęciach oraz wycieczkach. Ich udział w projekcie, przy realizacji planowanych działań, skupionych wokół wytyczonych celów dał im szanse na nowe spojrzenie na siebie samych jak i wpłynął pozytywnie na ich przyszłość.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach im. Ks. Jana Dzierżona

 • Możesz więcej - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I - III -  Zajęcia mają na celu wspomaganie uczniów w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej
 • Uśmiechnij się do mnie - zajęcia indywidualne rewalidacyjne - dla dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia ułatwią nabywanie podstawowych umiejętności, zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych i stworzą warunki do kontaktu z rówieśnikami na terenie szkoły.
 • Łatwiejszy start - przygotowanie do sprawdzianu VI klas - dla wszystkich uczniów klas VI. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów kl VI do osiągnięcia wyższych wyników testu szóstoklasistów.
 • Ja też potrafię - zaj. wyrównawcze dla uczniów z zaleceniami poradni oraz z trudnościami w nauce kl IV-V. Uczniowie otrzymają pomoc  w zakresie wyrównania  trudności w nabywaniu podstawowych kompetencji z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej.
 • Bliżej świata - zaj. informatyczne - dla chętnych uczniów a w szczególności tych, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu. Zajęcia umożliwią nabywanie umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów. W wyniku zajęć powstanie  prezentacja multimedialna projektu oraz multimedialny album zdjęć.
 • Nie jesteś sam - zajęcia pedagogiczne - dla osób potrzebujących wsparcia pedagoga dla klas IV-VI. Zajęcia mają na celu wspieranie dziecka i wdrożenie go do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Jestem Europejczykiem - zajęcia dodatkowe z języków obcych: język angielski, język niemiecki - w formie kółka zainteresowań
 • Pięknie mówię - zajęcia logopedyczne dla uczniów mających kłopoty z prawidłową wymową.
 • Z przyrodą na TY- zajęcia przyrodnicze - dla chętnych uczniów. Zajęcia rozwiną wrażliwość uczniów na problemy ochrony środowiska oraz ukażą duże znaczenie pozytywnego kontaktu człowieka z naturą.
 • Wycieczki będą kontynuacją zajęć i wzbogacą dzieci w nowe doświadczenia.

 


Wycieczka do fabryki bombek choinkowych w Złotoryi.

    W dniach 20-21 listopada odbyły się wycieczki do Złotoryi z których skorzystało 90 uczniów z klas I-VI. Podczas wycieczek uczniowie zwiedzali fabrykę bombek (poznawali proces tworzenia bombek) oraz spacerowali po starówce złotoryjskiej szlakiem legend i podań. Każdy z uczestników wycieczki na zakończenie zwiedzania fabryki otrzymał bombkę z własnym imieniem.
Po zwiedzaniu fabryki dzieci wraz z opiekunami udali się na obiad do jednej z restauracji w Złotoryi „Przy Miłej”. Wszystkie dzieci wróciły zadowolone opowiadając wrażenia z wycieczek.

100_2383.jpeg 100_2385.jpeg 100_2387.jpeg 100_2392.jpeg

100_2395.jpeg 100_2396.jpeg  100_2400.jpeg 100_2405.jpeg

fabryka bombek.jpeg fabryka bombek1.jpeg fabryka bombek2.jpeg złotoryja.jpeg

złotoryja1.jpeg

"Z przyrodą na Ty" - poznawanie piękna najbliższej okolicy w czasie  wycieczki rowerowej ścieżkami Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

 P4010034.jpeg P4010035.jpeg P4010036.jpeg P4010040.jpeg

"Bliżej świata"

Obraz2.jpeg Obraz3.jpeg

"Jestem Europejczykiem"  - W dniu 15 grudnia 2008r o godz. 17.00 w  szkole odbyły się Bożonarodzeniowe Jasełka  przygotowane przez uczniów dla rodziców . Uczniowie wraz z nauczycielem j. niemieckiego i j. angielskiego zaprezentowały przedstawienie oraz zaśpiewały kolędy w j. niemieckim i j. angielskim, których nauczyły się w ramach dodatkowych zajęć "Jestem europejczykiem".
Dzieci pokazały także rodzicom i nauczycielom przygotowane samodzielnie
stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe.

200809 001.jpeg 200809 002.jpeg 200809 003.jpeg 200809 008.jpeg

200809 013.jpeg 200809 019.jpeg 200809 021.jpeg 200809 028.jpeg

„Łatwiejszy start” - W miesiącach grudzień -  marzec uczniowie przygotowywali się do sprawdzianu klasy VI. Powtarzano materiał dotyczący :prędkości, drogi , czas., rozwiązywano różnego typu testy.
Realizowano tematy dotyczące geometrii.
Uczniowie wykonali modele prostopadłościanów i sześcianów.
Uczniowie również przedstawili wykonane pomoce matematyczne typu np.  „małe encyklopedie matematyczne”.
Prace uczniów klast VI

2marzec 001.jpeg 2marzec 002.jpeg

„Bliżej świata” - Uczniowie doskonalili pisanie oraz rysowanie.
 Uczniowie klasy I-III wykonali rysunki dotyczące radości , smutku, złości., a uczniowie klasy IV-VI mieli za zadanie szukania w Internecie myśli , wierszy o tematyce smutku, radości , złości.
Odbyły się zajęcia na których uczniowie korzystając z Internetu szukali zdjęć, informacji dotyczących miejscowości w której mieszkają.
Prace uczniów klast I-III

1jjj.jpeg 1hh.jpeg

„Ja też potrafię” - Na zajęciach uczniowie mieli możliwość nadrabiania zaległości, powtarzania materiału przerabianego na lekcji matematyki. Ponieważ uczniów na zajęciach jest 3- 4, mają oni możliwość pracy w swoim tempie, realizacji materiału małymi krokami.
Zajęcia są prowadzone w przyjaznej atmosferze, uczniowie chętnie na nich uczestniczą.

 „Nie jesteś sam” - Podczas zajęć uczniowie uczyli się dostrzegać swoich zalet, zapoznawali się z etapami rozwiązywania konfliktów. Wzmacniali swoją wartość siebie oraz uczyli się jak zjednać sobie przyjaciół w blokach zajęć „Jesteśmy razem tu i teraz”, „Ja w mojej klasie”, „Porozmawiajmy ze sobą” oraz „Umiem słuchać”.

zajęcia pedagogiczne

"oglądanie filmów z zakresu profilaktyki"

3marzec 012.jpeg
 
"uczymy się o przyjaźni"

4marzec 013.jpeg 4marzec 020.jpeg 4marzec 020.jpeg
 
 "uczymy się rozmawiać o problemach"

5marzec 067.jpeg 5marzec 068.jpeg
 
"zima na wesoło"

6marzec 154.jpeg 6marzec 155.jpeg

12.05.2009r odbyła się wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego
"Lewandówka"  państwa Gorków, w której uczestniczyło 90 uczniów z
PSP w Karłowicach z klas I-III. W Gospodarstwie czekały na dzieci
przygotowane przez gospodarzy atrakcje w postaci przejażdżki bryczką po
okolicy, pokaz wypieku chleba, poczęstunek w postaci domowego ciasta,
sałatek i ogniska z pieczeniem kiełbasek. Uczniowie na trawie rozegrali
mecze piłki nożnej, bawili się z mieszkańcami gospodarstwa; kotami,
psami, kózkami, świnkami wietnamskimi, a także podziwiali skansen na
posesji gospodarstwa składający się ze starych maszyn rolniczych.

 
maj 039.jpeg maj 043.jpeg maj 055.jpeg


Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach

 • Wycieczki wzbogacą dzieci o doświadczenia i rozbudzą zainteresowania.
 • Sekcja fotograficzna-zorganizuje wystawę fotograficzną oraz wykona albumy związane z tematyką wycieczek.
 • Sekcja multimedialna - stworzy stronę internetową szkoły, wykona prezentację multimedialną i filmy z wycieczek.
 • Sekcja dziennikarska napisze sprawozdania z wycieczek i działalności poszczególnych sekcji.
 • Sekcja matematyczno-przyrodnicza ułoży  zadania związane z  rozkładem i kierunkiem jazdy pociągów, wykona albumy roślin sfotografowanych w ogrodzie botanicznym.
 • Sekcje językowe opiszą wykonane prace w  trzech językach.
 • Przez cały rok realizacji projektu w szkole wsparciem dzieciom będzie służył pedagog i psycholog.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I - III
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas  IV-VI  z języka polskiego i matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas  I-VI z języka angielskiego i języka niemieckiego.

Wycieczka uczniów kl. IV-VI  do Biblioteki Uniwersyteckiej  w Opolu.
    Pracownicy UO zaprosili uczniów na projekcję multimedialną i zwiedzanie biblioteki. Dzieci odwiedziły wypożyczalnię, czytelnie, magazyny książek. Obejrzały też  wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II.

 PSP Stare Siołkowice 1.jpeg PSP Stare Siołkowice 2.jpeg PSP Stare Siołkowice 3.jpeg PSP Stare Siołkowice 4.jpeg


 PSP Stare Siołkowice 5.jpeg

 

Wycieczka dzieci z klas I-III do Biblioteki Dziecięcej w Opolu
Dzieci zapoznały się z księgozbiorem i  sposobem wypożyczania książek. Dowiedziały się też o tym jak mogą spędzić wolny czas z „książką” w czytelni.

 

 

 


Wycieczka dzieci z klas I-III  do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
Dzieci poznały historię powstawania materiałów piśmienniczych. Zobaczyły urządzenia i maszyny do produkcji papieru. Własnoręcznie wykonały kartkę papieru czerpanego.

 PSP Stare Siołkowice 6.jpeg PSP Stare Siołkowice 7.jpeg PSP Stare Siołkowice 8.jpeg


Wycieczka do Jaworzyny Śląskiej do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa.
  W  trakcie  tej  wycieczki  uczniowie  mogli  poznać historię  kolejnictwa,  zobaczyć  stare  lokomotywy,  drezyny , makietę kolejki  z  dworcem PKP, z  tunelami,  stacyjkami, z pasażerami.  W  muzeum  uczniowie   widzieli   kolekcję   motorów  Harley Dawidson i poznali  historię  niektórych  z  nich, widzieli pierwszy  polski  komputer „ODRA”,  stare  zabawki  i przedmioty  codziennego  użytku.

image002.jpeg  image004.jpeg

 

uczniowie klas I-III                               uczniowie klas IV-VI


Sekcja fotograficzna

Na  sekcji  fotograficznej uczniowie przegrywają zdjęcia  z aparatów cyfrowych  na  komputer, dokonują selekcji najciekawszych  zdjęć, zakładają  katalogi  zdjęć, uczą się je drukować na urządzeniu  wielofunkcyjnym, dostarczają wydrukowanych zdjęć uczestnikom sekcji dziennikarskiej  i językowych, tworzą albumy z opisami  i  przegrywają  na  płytki.


Sekcja dziennikarska

image006.jpeg

uczniowie piszą sprawozdania z wycieczek i wykonują gazetkę ścienną


Sekcja multimedialna

Na  sekcji  multimedialnej  uczniowie  przeglądają  filmiki  nagrane  na  wycieczkach,  wyszukują  w  Internecie  informacji  o  miejscu  gdzie  była  wycieczka, informacji  o  historii kolejnictwa,  podróżowania  i  transportu.


Sekcja matematyczno-przyrodnicza

image008.jpeg image010.jpeg

Na  sekcji  matematyczno- przyrodniczej  uczniowie mierzą , liczą, układają  zadania, analizują  zdobyte  wiadomości  na  wycieczkach.


Sekcja językowe (anglojęzyczna i niemieckojęzyczna)

Na  sekcja  językowych  uczniowie  tłumaczą  na  język  niemiecki  i  angielski  sprawozdania  napisane   na  sekcji  dziennikarskiej, piszą  komentarze  do  zdjęć  w  albumach  w  języku  niemieckim  i  angielskim.  Przygotowują  gazetki  ścienne ze swojej  działalności  w  obu  tych  językach.


Zajęcia wyrównawcze

image012.jpeg image014.jpeg

Na  zajęciach  wyrównawczych  uczniowie  powtarzają  i  utrwalają  zdobyte  na  lekcjach  wiadomości  i  umiejętności. Uzupełniają  wiedzę praktyczną  i  teoretyczną  oraz  poszerzają  własne doświadczenia

W dniach 18 i  19  marca uczniowie PSP  Stare  Siołkowice byli na wycieczce na lotnisku  w  Katowicach.

Lotnisko w Katowicach_1.jpeg Lotnisko w Katowicach_2.jpeg Lotnisko w Katowicach_3.jpeg Lotnisko w Katowicach_4.jpeg

Lotnisko w Katowicach_5.jpeg

Na lotnisku uczniowie zwiedzili terminal, mogli zobaczyc  startujące i lądujące  samoloty, odprawę  pasażerów, odbiór bagaży. Czytali rozkład odlotów  i  przylotów samolotów.
Z lotniska pojechali do trójwymiarowego  kina „IMAX” na film pt. „ Perła oceanów”

Trójwymiarowe kino Imax.jpeg

06.05.2009r. uczniowie klas I-III byli na wycieczce  w  Bielsku-Białej w Studiu  filmów  animowanych.
 Studio filmów animowanych w Bielsku-Białej.jpeg Studio filmów animowanych w Bielsku-Białej_2.jpeg

W  studiu  dzieci dowiedziały się jak powstaje film  rysunkowy, jakie metody były wykorzystywanie zanim  do pracy zaczęto wykorzystywać komputery. Uczniowie zwiedzili wszystkie pomieszczenia studia, w który produkuje się filmy rysunkowe.

07-08.05.2009r. uczniowie klas IV-VI byli na wycieczce w Krakowie  i  Wieliczce.
 Kraków.jpeg Kraków_2.jpeg

Na tej wycieczce uczniowie zwiedzali zabytki Krakowa i zabytkową kopalnię w  Wieliczce.

powrót


Sprawozdanie z realizacji projektu „Z wiedzą w przyszłość" za rok 2008.
 
Projekt realizowany przez Gminę Popielów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; priorytet -IX Rozwój wykształcenia      i kompetencji      w regionach, działanie - 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych     i zapewnienie
wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie   oświaty, poddziałanie - 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość całego projektu wynosi 325.707,10 zł. Kwota na rok 2008 - 127.290,50 zł, mimo licznych trudności spowodowanych późnym podpisaniem umowy, została w pełni wydana zgodnie z założeniami projektu. Na rok 2009 pozostało 198.416,60 zł. Cross-financing   całego   projektu   wyniósł   32.545,00   zł   i   został   w   pełni zrealizowany. W ramach tej kwoty zakupiono sprzęt i liczne pomoce naukowe do zajęć.


W Publicznym Gimnazjum w Siołkowicach Starych zakupiono:
•   Komputer z drukarką
•   Kamerę
•   Drukarkę laserową kolorową wraz z tonerami
•   Słowniki do nauki języka angielskiego
•   Program multimedialny z języka angielskiego
•   Materiały biurowe wykorzystywane na zajęciach W PSP w Popielowie zakupiono:
•   tablica interaktywna
•   programy komputerowe
•   pomoce do zajęć wyrównawczych
•   materiały biurowe W PSP Karłowicach zakupiono:
•    urządzenie wielofunkcyjne,
•    laptop, ekran projekcyjny,
•    radiomagnetofony,
•    lornetki i globusy,
•    płytoteka z j. polskiego,
•    filmy do zajęć przyrodniczych i pedagogicznych
 
•   liczne   pomoce   dydaktyczne   do   zajęć  pedagogicznych,  językowych,
logopedycznych, rewalidacyjnych i wyrównawczych. W

PSP w Starych Siołkowicach zakupiono:
•   cyfrowy aparat fotograficzny
•   urządzenie wielofunkcyjne
•   laptop,   ekran   projekcyjny,   stolik   pod   projektor,   dysk   wymienny (pendrive)
•   tablica flipchard
•   pomoce do zajęć wyrównawczych, logopedycznych (w tym lektury, gry rozwijające, pomoce do nauki czytania)
•   pomoce do zajęć z języka angielskiego w tym słowniki
•   materiały i pomoce do zajęć w sekcjach(albumy, papier ksero, tablice,
płyty cd)
Wszystkie szkoły zaopatrzone zostały w tonery do drukarek, papier ksero, materiały biurowe niezbędne do prowadzenia dokumentacji projektu. We wszystkich  czterech  szkołach  odbyły się wszystkie zaplanowane w harmonogramie na 2008r. zajęcia. PG Siołkowice Stare:
Zajęcia w ramach projektu w 2008 roku odbyły się zgodnie z harmonogramem. Uczniowie do szkoły byli dowożeni przez wynajęty autobus z PKS-u w Brzegu na godzinę osiemnastą. W autobusie młodzieżą opiekuje się pani Ewa Zając i pan Andrzej Bochniarz (na zmianę). Zajęcia odbywają się w godzinach 18-19:30 w wyznaczone wtorki. Młodzież jest zapisana do tzw. sekcji. Każda z sekcji w 2008 roku miała spotkania po dwa razy.
•   „Komputer dla każdego"- 21.10 i 09.12 (prowadzący: mgr Irena Hartman i mgr Wioletta Reichert, liczba uczestników- 20)
•   „English is easy"- 07.10 i 09.12 (prowadzący: mgr Beata Hartman i mgr Agnieszka Zakrzewska, liczba uczestników-30)
•   „Jak to jest zrobione?- Przyjazna technika"- 21.10 i 04.11 (prowadzący: mgr Joanna Thoma i mgr Maria Macioszek, liczba uczestników- 25)
•   „Matematyka w życiu codziennym"- 07.10 i 04.11  (prowadzący mgr Wiesław Moździoch i mgr Maciej Seńkowski, liczba uczestników-30)
•   „Mały, wielki przedsiębiorca"- 07.10 i 04.11 (prowadzący mgr Andrzej Bochniarz i mgr Edyta Macioszek, liczba uczestników- 25)
•   „Poznaj nas i naszą szkołę"- 21.10 i 09.12 (prowadzący: mgr Katarzyna
Słowikowska i mgr Lidia Mencel, liczba uczestników- 25) Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach, pomimo tego, że odbywają się one w godzinach wieczornych. PSP Popielów: W roku szkolnym 2008 zostały przeprowadzone następujące zajęcia:
•   zajęcia teatralne - wprowadzenie programu innowacyjnego z języka niemieckiego
 
•   zajęcia informatyczne - „ Samodzielni i zaradni - Internet oknem na świat"
•   zajęcia z pedagogiem szkolnym
•   zajęcia logopedyczne
•   zajęcia  wyrównawcze   z j.   polskiego   i   matematyki   dla  klas   VI  -przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów
•   zajęcia kompensacyjne - wyrównawcze dla kl. 1-3  - pomoc dla uczniów z poleceniami PPP mającymi trudności w nauce
•   zajęcia     dziećmi     niepełnosprawnymi     -     stworzenie     możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego
•   dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi
•   zajęcia z zakresu edukacji polonistycznej dla kl 1-3 - rozwijanie czytania
ze zrozumieniem Uczniowie klas I i II uczestniczyli w wycieczce do kina w Opolu.
PSP Karlowice:
W ramach projektu w 2008r uczniowie objęci zostali kilkoma formami pomocy i mieli możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach
I Blok - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
•   „Możesz więcej" dla klas I-III
•   „Łatwiejszy start" dla klasy VI
•   „ Ja też potrafię" dla klas IV i V
II Blok - Zajęcia specjalistyczne
•   „ Uśmiechnij się" zajęcia rewalidacyjne
•   „ Pięknie mówię" zajęcia logopedyczne
•   „Nie jesteś sam" zajęcia pedagogiczne
III Blok - Koła zainteresowań
•   „Bliżej świata" zajęcia informatyczne
•   „   Jestem   Europejczykiem"   zajęcia   z  języka   angielskiego   i  języka niemieckiego
•   „Z przyrodą na Ty" zajęcia przyrodnicze
IV Blok - Wycieczki
•   Wycieczki do Fabryki Bombek dla klas I-VI, z których skorzystało 90
uczniów z klas I-VI.
Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem i cieszyły się zainteresowaniem uczniów.
W ramach projektu 15 grudnia uczniowie przedstawili dla rodziców Jasełka Bożonarodzeniowe, które przygotowali razem z nauczycielami z j. angielskiego i j. niemieckiego na zajęciach „Jestem Europejczykiem". Podczas Jasełek dzieci zaprezentowały kolędy w ww językach. Po Jasełkach można było podziwiać własnoręcznie przygotowane przez uczniów stroiki świąteczne.
 
PSP Siołkowice Stare:
W   ramach   realizacji   projektu   w   2008r.   zostały   zrealizowane   wszystkie zaplanowane zajęcia:
•   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl IV-VI
•   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. IV-VI
•   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach kształcenia zintegrownego
•   Zajęcia z j. niemieckiego
•   Zajęcia z j. angielskiego Odbyły się zaplanowane wycieczki:
•   Wycieczka do biblioteki w Opolu
•   Wycieczka do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju Po wycieczkach   przeprowadzone zostały zajęcia w sekcjach: fotograficznej, multimedialnej, dziennikarskiej, matematyczno-przyrodniczej, anglojęzycznej i niemieckojęzycznej.
Promocja projektu odbywa się na założonej specjalnie do tego celu podstronie
internetowej, strony www.popielow.pl. Działania są opisywanie i publikowane
w mediach lokalnych (artykuł w grudniowym wydaniu „Echo Gmin").
W celach promocyjnych zostały zakupione banery reklamowe  do  PSP w
Karłowicach i PSP w Starych Siołkowicach, oraz liczne ulotki, plakaty i gadżety
reklamowe (opaski-smycze i długopisy dla każdego ucznia).
Wszystkie działania oraz założone wydatki na rok 2008 zostały pomyślnie
zrealizowane.
 

powrót

Wróć na początek strony