Projekt Gminy Popielów realizowany w Przedszkolu Publicznym w Karłowicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

KAPITAL_LUDZKI_kadrowany-200.jpeg UE+EFS_L-kolor_kadr.jpeg

Tytuł projektu

Moje przedszkole oknem na świat

Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Rodzaj projektu 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Całkowita wartość projektu 

59 950,15zł

Wartość dofinansowania ze śroków pozabudżetowych 

59 050,15zł
Okres realizacji projektu 2008 - 2009
Efekty rzeczowe realizacji projektu

- utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat
- zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
- wzrost świadomości rodziców na temat roli edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka

Podpisanie umowy

Realizacjia projektu

Sprawozdanie17 września 2008 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Moje przedszkole oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspólfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany będzie w Przedszkolu Publicznym w Karłowicach. 


W ramach projektu utworzony zostanie dodatkowy oddział przedszkolny, w którym zorganizowane będą zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, zajęcia plastyczne, artystyczne, wyrównawcze oraz korekcyjne.


W sprawie rekrutacji dzieci w wieku 3–5 lat prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Karłowicach
tel./077/ 4697-167.

Powrt


W ramach realizacji projektu od  01 października 2008 roku został utworzony nowy – dodatkowy oddział dla dzieci 3-4-5-letnich , które jeszcze nigdy nie uczęszczały  do przedszkola .
    Dzieci z nowego oddziału otrzymały nazwę  „Krasnoludki” ze  względu na swój wygląd. Krasnale przebywają w przedszkolu sześć godzin od 8.00 rana  do 14.00 popołudniu .        Jest to oddział całkowicie nieodpłatny a dzieci mają dwa posiłki dziennie.
Wychowawcą grupy „Krasnoludków” jest pani mgr Bożena Goldewicz.

     Każdego dnia dzieci mają zajęcia z minimum programowego oraz zajęcia dodatkowe.
Wśród zajęć dodatkowych dzieci z grupy „Krasnoludków” korzystają z  :

  •      zajęć języka angielskiego ,
  •      zajęć języka niemieckiego,
  •      zajęć artystycznych,
  •      zajęć plastycznych,
  •      zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  •      zajęć wyrównawczych
  •      zajęć  logopedycznych.

Wszystkie dodatkowe zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Zajęcia dodatkowe są urozmaicane poprzez wykorzystywanie  multimedialnych  pomocy dydaktycznych oraz programów komputerowych przeznaczonych do nauki języków obcych.

W najbliższym czasie przewidziana jest wycieczka  do Polskiej Nowej Wsi w celu poznania zawodu lotnika oraz wykorzystania w pracy sprzętu lotniczego.

HPIM3864.jpeg HPIM3863.jpeg HPIM3862.jpeg HPIM3861.jpeg

HPIM3860.jpeg HPIM3859.jpeg HPIM3869.jpeg HPIM3870.jpeg

HPIM3871.jpeg HPIM3872.jpeg HPIM3873.jpeg HPIM3874.jpeg

HPIM3875.jpeg

 

   W listopadzie odbyła się wycieczka dzieci  przedszkolnych do jednostki wojskowej – lotniczej stacjonującej w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Wycieczka była udana a pogoda dopisała. Dzieci zwiedziły jednostkę oraz sprzęt na jakim pracują żołnierze lotniczej jednostki wojskowej. Każde z nich  niecierpliwością oczekiwało na obejrzenie i dotknięcie samolotu.
Marzenie się spełniło – w mieszczącym się obok opolskim aeroklubie dzieci obejrzały i podotykały samoloty  oraz  szybowce. Jeden z samolotów wystartował i wzbił się wysoko nad ziemię co zrobiło na dzieciach ogromne wrażenie. Dzieci były zachwycone i zauroczone.
Zmęczone  i zadowolone  wróciły  do przedszkola.

HPIM3936.jpeg HPIM3941.jpeg HPIM3944.jpeg HPIM3953.jpeg

HPIM3998.jpeg HPIM4002.jpeg HPIM4004.jpeg HPIM4005.jpeg

HPIM4019.jpeg HPIM4024.jpeg

 

        W połowie miesiąca wychowawczyni grupy „Krasnoludków”  zorganizowała zajęcie otwarte dla rodziców .  Na zajęcia przybyło ośmioro rodziców , którzy interesują się tym jak zachowują się i jak pracują ich dzieci . Podczas zajęć otwartych  zachowanie  dzieci nieznacznie się różni – są grzeczniejsze i aktywniejsze. Zajęcia otwarte w przedszkolu przyczyniają się do lepszego zrozumienia przez rodziców  pracy nauczyciela przedszkola a także do obserwacji zachowania się ich dziecka w  grupie i na tle grupy .

        

Przez cały miesiąc  w grupie „Krasnali” prowadzone były   zajęcia dodatkowe .
Zajęcia artystyczno-taneczne prowadzone przez panią mgr Małgorzatę Kamińską . W czasie tych zajęć dzieci tańczą i  śpiewają . Pani Małgosia wprowadza dużo pląsów i zbaw rytmicznych co sprawia dzieciom dużo radości .
Zajęcia artystyczno-taneczne to nic innego jak elementy rytmiki połączone z tańcem . W trakcie tych zajęć dzieci stykają się również z różnorodnymi instrumentami muzycznymi z przewagą instrumentów perkusyjnych tj.  ( tamburyno, bębenek, grzechotki, talerze, trójkąty  itp.)

IMG_0212.jpeg IMG_0215.jpeg IMG_0220.jpeg IMG_0224.jpeg

IMG_0225.jpeg


          Pod koniec miesiąca w przedszkolu odbyła się prelekcja na temat „ Roli przedszkola w edukacji” . Wykład przeprowadziła pani mgr Kazimiera Szachniewicz – długoletni nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego oraz logopeda .
Frekwencja rodziców nie była zbyt duża nie mniej jednak zainteresowanie tych , którzy przyszli było ogromne. Zaproszeni rodzice stawiali dużo pytań  co w efekcie doprowadziło do dyskusji. Rodzice otrzymali materiały dotyczące zagadnień związanych z mową oraz wychowaniem . Prelekcja zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

IMG_0199.jpeg IMG_0204.jpeg IMG_0207.jpeg


         Przez cały miesiąc aktualizowane były  gazetki  z projektu POKL „Moje przedszkole oknem na świat”. Oprócz miesięcznej tematyki na dodatkowych tablicach umieszczane są prace plastyczne wykonane przez dzieci z grupy „Krasnoludków”  oraz najważniejsze zagadnienia związane z pracą wychowawczo-dydaktyczną .

IMG_0196.jpeg IMG_0197.jpeg IMG_0198.jpeg
 

   Do 20 grudnia 2008 roku w grupie Krasnoludków systematycznie prowadzone były dodatkowe zajęcia z języka angielskiego , niemieckiego, artystyczne, plastyczne, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.
Niektóre z zajęć prowadzone były w formie multimedialnej z wykorzystaniem laptopa , rzutnika z ekranem projekcyjnym . Dzieci bardzo lubią zajęcia dodatkowe i z niecierpliwością czekaj na nie każdego dnia.

        W przedszkolu w każdy piątek odbywają się zajęcia dodatkowe  - są to zajęcia z rytmiki, podczas  których dzieci „ rytmicznie” się bawią , chodzą i śpiewają . Podczas tych zajęć dzieci mają bezpośredni kontakt z różnorodnymi rodzajami muzyki oraz niespotykanymi na co dzień instrumentami muzycznymi np. saksofonem .

         W świątecznym nastroju przebiegła impreza zorganizowana przez dzieci i wychowawców Przedszkola Publicznego w Karłowicach. W ten świąteczny i jakże uroczysty wieczór dzieci zaprosiły  rodziców oraz najbliższych do Domu Kultury , gdzie zaprezentowane zostały jasełka. Wszystkie dzieci pięknie się przebrały i recytowały wiersze a także śpiewały kolędy z zaproszonymi gośćmi.
Uroczyste jasełka poprzedzone były kiermaszem świątecznym zorganizowanym w budynku przedszkolnym . Stroiki i drobne upominki zostały przygotowane przez dzieci z pomocą nauczycieli.
IMG_0397.jpeg IMG_0398.jpeg IMG_0402.jpeg IMG_0403.jpeg
IMG_0405.jpeg IMG_0404.jpeg IMG_0406.jpeg IMG_0407.jpeg
IMG_0408.jpeg IMG_0410.jpeg IMG_0411.jpeg IMG_0412.jpeg
IMG_0413.jpeg IMG_0414.jpeg

          Od połowy miesiąca stycznia dzieci poszły na oczekiwane ferie zimowe . Wiele z nich wyjedzie w góry lub do rodziny . W miesiącu lutym zaplanowano  uroczysty Dzień Babci i Dziadka , który odbędzie się 9 lutego 2009 roku i Bal Karnawałowy przewidziany na 11 lutego 2009 r. . Sprawozdanie ukaże   się w pod koniec lutego.

Powrót

Sprawozdanie

„Moje przedszkole oknem na świat”

      Przez marzec i kwiecień systematycznie realizowane były zadania zaplanowane w projekcie , który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego pod nazwa „Moje przedszkole oknem na świat” .
     Dzieci z nowoutworzonego oddziału Krasnoludki chętnie biorą udział w zajęciach nie tylko obowiązkowych ale i dodatkowych ( zajęcia taneczne, plastyczne, językowe, wyrównawcze i logopedyczne ).
Dodatkowe zajęcia rozbudziły u dzieci chęć nauki języków obcych                            ( angielskiego, niemieckiego ) . Dzieci chętnie przyswajają nowe słówka oraz lubią tańczyć. Są rozśpiewane, roztańczone , potrafią rytmicznie się poruszać.
      Krasnoludki –wraz z Żabkami i Biedronkami witały wiosnę –Gaik oraz żegnały zimę – Marzanna. Przeszły kolorowym korowodem przez wioskę ze słomiana kukłą obwieszczając w piosenkach , iż już koniec zimy a początek wiosny.
     W ciągu dwóch miesięcy gościł w Przedszkolu teatrzyk „Wróbelek Elemelek” ze sztuką „ Wiosenne przygody”, który wzbogaca słownictwo i
wyobraźnię a także sprawia dużo radości.
      W  kwietniu w naszej miejscowości Karłowice organizowany był przegląd twórczości artystycznej pod hasłem „Znani i mniej znani”. W tym przeglądzie również brały udział przedszkolaki prezentując swój mały dorobek artystyczny w postaci prac plastyczno –technicznych oraz w postaci  występów  artystycznych  każdej grupy. 
IMG_0332.jpeg IMG_0333.jpeg IMG_0334.jpeg IMG_0335.jpeg

IMG_0337.jpeg  

  

Wróć na początek strony