Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

KAPITAL_LUDZKI_kadrowany-200.jpeg  UE_PODPIS_EFS_LEWA_STR-200.jpeg

Tytuł projektu

Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Rodzaj projektu 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Całkowita wartość projektu 

58 770  zł

Wartość dofinansowania ze śroków pozabudżetowych 

58 770 zł
Okres realizacji projektu 2010 - 2011
Efekty rzeczowe realizacji projektu

- prowadzenie dodatkowych pozalekcyjnych zajęć z zakresu czytania ze zrozumieniem w aspekcie interdyscyplinarnym
- prowadzenie dodatkowych pozalekcyjnych zajęć z doradztwa pedagogicznego
- organizacja wycieczek edukacyjnych dla uczniów

Gmina Popielów jako partnej projektu.

Wróć na początek strony