NAJWAŻNIEJSZE PIERWSZE KROKI

KAPITAL_LUDZKI_kadrowany-200.jpeg  UE_PODPIS_EFS_LEWA_STR-200.jpeg

Tytuł projektu

Najważniejsze pierwsze kroki

Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Rodzaj projektu 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Całkowita wartość projektu 

98 530,50 zł

Wartość dofinansowania ze śroków pozabudżetowych 

98 530,50
Okres realizacji projektu 2010 - 2011
Efekty rzeczowe realizacji projektu

- wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci w klasach I-III
- wzrost motywacji do nauki uczniów wykazujących problemy edukacyjne
- dostarczanie możliwości pogłębiania wiedzy i zainteresowań uczniów zdolnych

Projekt realizowany był w:

  • Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie
  • Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach im. Ks. Jana Dzierżona
  • Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach

 

Wróć na początek strony