Uczenie się przez całe życie

 LOGO-COMENIUSA.jpeg FRSE_logo.jpeg

 

Tytuł projektu

 

Program „Uczenie się przez całe życie”

 

Źródło dofinansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program Partnerski Projekt Szkół – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”

Całkowita wartość projektu 

20 000,00 EURO

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

20 000,00 EURO
Okres realizacji projektu 2011 - 2013
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 31.07.2013 r.
Cel realizacji projektu

Projekt „Uczenie się przez całe życie” skierowany do uczniów klas IV-VI PSP Stare Siołkowice oraz partnerskich szkół z Czech i Niemiec

  1. współpraca szkół podstawowych z 3 krajów za pomocą Internetu,
  2. wymiana międzynarodowa uczniów ze szkół biorących udział w projekcie,
  3. poznanie historii i tradycji kulturowych krajów z których pochodzą uczniowie uczestniczący w projekcie 

 

Wróć na początek strony