Zmiany w zakresie wpisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej


Od 1 lipca 2011 roku Minister  właściwy ds. Gospodarki  prowadzi Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest w systemie teleinformatycznym na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
W dniu 29.12.2011 dane z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Popielów zostały przeniesione do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Na stronie www.ceidg.gov.pl każdy przedsiębiorca może sprawdzić czy wpis został przeniesiony do CEIDG. Jeżeli wpis został opublikowany i przedsiębiorca zamierza go poprawić,  może udać się w tym celu do najbliższego Urzędu Gminy lub złożyć wniosek o zmianę drogą elektroniczną na stronie www.ceidg.gov.pl
Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.  W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest nr NIP.
Aby zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności można wybrać jeden z następujących trybów postępowania:

  • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
  • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do Urzędu Gminy.
  • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do Urzędu Gminy.
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w Urzędzie Gminy. Wniosek jest następnie przekształcany na wniosek elektroniczny przez pracownika Urzędu
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego Urzędu Gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email przedsiębiorcy, a gdy został złożony w Urzędzie gminy - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Jeżeli przedsiębiorca składa wniosek on-line może to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Przed pierwszym logowaniem należy założyć konto przechowujące podstawowe dane, co przyśpiesza proces obsługi.
Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.  udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (wymagany dowód osobisty lub paszport).

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

więcej o profilu zaufanym…
Najbliższe punkty potwierdzania profilu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Ozimska 19    
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, ul. Wrocławska 24    
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, ul. Tadeusza Rejtana 38     
Drugi Urząd Skarbowy w Opolu, ul Cementowa 6

Urząd Skarbowy w Brzegu, ul. Składowa 2
    

PODPIS ELEKTRONICZNY
Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki.
Są to:
•    Krajowa Izba Rozliczeniowa,
•    Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
•    Unizeto Technologies,
•    MobiCert,
•    Enigma S.O.I.
Usługi certyfikacyjne mają charakter komercyjny, a wysokość opłat określają podmioty świadczące te usługi. Ceny zestawów różnią się w zależności od długości ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia). Możliwy jest zakup karty z certyfikatem bez czytnika, albo samych czytników i dodatkowych licencji na oprogramowanie. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego.

więcej o podpisie elektronicznym…

dodatkowe informacje: tel. 77 4275836,

Wróć na początek strony