Kurznie - dz. nr 150

 

obszar6_1.jpeg 

Lokalizacja: Kurznie, gmina Popielów

Właściciel: Gmina Popielów

Kontakt: Urząd Gminy w Popielowie - Inspektor ds. Budownictwa, tel: 077 427 58 51, 077 427 58 22

e-mail:

Powierzchnia nieruchomości: 0,1419 ha, 

Możliwość powiększenia powierzchni: NIE

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Teren inwestycyjny w Kurzniach, działka nr 150 o powierzchni 0,14 ha. zdjęcie terenu z lotu ptaka

Podstawowe dane o działce:

Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Popielów
Adres: ul. Mickiewicza, Kurznie
Właściciel terenu: Gmina Popielów
Procent dopuszczalnej zabudowy: 65%
Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 35%
Ograniczenie wysokości budynków: do 12 m

Dostępność mediów:

  • Energia elektryczna
  • Gaz
  • Woda
  • Ścieki


 

Teren inwestycyjny jest zlokalizowany w odległości około 35 km od autostrady A4. Przylegają do niego dwie drogi: gminna nr 101805 O, ul. Szkolna  i powiatowa nr 1147, ul. Mickiewicza. 

Wróć na początek strony