Karłowice - dz. 309/2


Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające teren inwestycyjny zlokalizowany w Karłowicach działka nr 309/2

Lokalizacja: Karłowice, gmina Popielów

Właściciel: Gmina Popielów

Kontakt: Urząd Gminy w Popielowie - Inspektor ds. Budownictwa, tel: 077 427 58 51, 077 469 20 27

e-mail:

Powierzchnia: 3,5117 ha 

Możliwość powiększenia powierzchni: NIE 

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, intensywnej produkcji rolniczej oraz mieszkaniowo-usługowe.

Podstawowe dane o działce:

Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Popielów
Adres: ul. Karłowiczki, Karłowice
Właściciel terenu: Gmina Popielów
Procent dopuszczalnej zabudowy: 60%
Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10%
Ograniczenie wysokości budynków: 16 m

Dostępność mediów:

  • Energia elektryczna
  • Gaz
  • Woda
  • Ścieki

Teren inwestycyjny jest zlokalizowany w odległości około 35 km od autostrady A4. Przylega do niego droga gminna nr 101883 O, ul. Polna.  

Wróć na początek strony