Oświata

JEDNOSTKI OŚWIATOWE
STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY
ZADANIA GMINY
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3
DANE STATYSTYCZNE

 

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

PSP_Popielów_2.jpeg

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie    
ul. Powstańców 14, 46-090 Popielów,
tel. 77 469 20 26
e-mail: psp.popielow@popielow.pl
p.o Dyrektora Szkoły Maria Nawrot

 

PSP w Karłowicach.jpeg

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach im. Ks. Jana  Dzierżona
ul Kolejowa 9, Karłowice,
tel. 77 469 72 37
e-mail: psp.karlowice@popielow.pl
Dyrektor Szkoły mgr Elżbieta Górka

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach-156.jpeg

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
ul. Klapacz 62, Stare Siołkowice
tel. 77 469 45 06
e-mail: psp.siolkowice@popielow.pl
Dyrektor Szkoły mgr Andrzej Bochniarz

 

PP POpielów.jpeg

Przedszkole Publiczne w Popielowie
ul. Powstańców 26., 46-090 Popielów,
tel. 77 469 21 33
e-mail: pp.popielow@popielow.pl
Dyrektor Przedszkola Sylwia Luszczyk

 

P7194883-800.jpeg

Przedszkole Publiczne w Karłowicach
ul. Młyńska 1, 46-037 Karłowice,
tel. 77 469 71 67
e-mail: pp.karlowice@popielow.pl
Dyrektor Przedszkola Marta Cierpisz

 

PP_Siołkowice.jpeg

Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach
ul. Piastowska 15, 46-083 Stare Siołkowice,
tel. 77 469 21 49
e-mail: pp.siolkowice@popielow.pl
p.o. Dyrektora Przedszkola Beata Kołodziej

Do góry...

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY

Zadania oświatowe Gminy Popielów realizowane są zgodnie ze Strategią rozwoju oświaty gminy Popielów Uchwała Nr XXXV/293/2006 z dnia 22 czerwca 2006r. gdzie określono, że celem samorządu jest stworzenie optymalnych warunków kształcenia, które będą zapewniały dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na aktywne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Do góry...

ZADANIA GMINY

W zakresie oświaty i opieki nad dziećmi gmina realizuje między innymi takie zadania jak:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez:

udzielanie pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Popielów o charakterze socjalnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego – bezpośrednim koordynatorem zadania na terenie gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie

organizację wypoczynku letniego,

realizację programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” dzięki któremu uczniowie pochodzący z rodzin najuboższych mogą otrzymywać bezpłatne posiłki - bezpośrednim realizatorem programu na terenie gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie

  •   zapewnienie dostępu do ciekawej oferty zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych

Do góry...

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH

PDFINFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY POPIELÓW 2013 2014.pdf (1,16MB)

PDFINFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY POPIELÓW 2012 2013.pdf (924,14KB)

DOC2011 2012 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY POPIELÓW.doc (1,31MB)

DOC2010 2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY POPIELÓW.doc (1,30MB)

DOC2009 2010 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY POPIELÓW.doc (417,50KB)

DOC2008 2009 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY POPIELÓW.doc (348,00KB)

DOC2007 2008 INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU OŚWIATY.doc (105,50KB)

Do góry...

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

W Gminie Popielów funkcjonuje niepubliczny Klub Dziecięcy „Calineczka”z siedzibą w Popielowie, przy ul. ul. Brzeskiej 23, z którego usług może skorzystać do 20 dzieci.

Działalność Klubu Dziecięcego „Calineczka” dofinansowana jest z budżetu Gminy Popielów - zgodnie z Uchwałą Nr XXX/210 /2013 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Popielów.

Na przestrzeni lat 2014/2015 na terenie gminy Popielów realizowany był projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu „Powrót do zatrudnienia”, który spowodował wdrożenie rozwiązań pozwalających na zatrudnienie opiekuna dziennego.

Do góry...

DANE STATYSTYCZNE

Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach w latach 2010-2018

Wy kres przedstawiający liczbę dzieci w szkołach i przedszkolach w latach 2010-2019

Do góry...

Wróć na początek strony