Odnowa Wsi

SUKCESY GMINY W PROGRAMIE ODNOWA WSI
INICJATYWY I POMYSŁY MIESZKAŃCÓW
WIZYTY STUDY
JNE
WSPARCIE ZE STRONY GMINY
PROGRAM ODNOWY WSI W GMINIE POPIELÓW
STATYSTYKA

SUKCESY GMINY W PROGRAMIE ODNOWA WSI

W Programie Odnowy Wsi  uczestniczy 11 sołectw. Jako pierwsze  do Programu w roku 1998 przystąpiły Stare Siołkowice, Karłowice, Rybna i Popielów. Kolejne sołectwa przystępowały  sukcesywnie do programu  i dzisiaj uczestniczy w nim  11 sołectw.

Europejska Nagroda Odnowy Wsi.jpeg

21 września 2012r w Langenegg w Austrii Gmina Popielów otrzymała wyróżnienie w konkursie Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi za całokształt działań i osiągnięć związanych z rozwojem wsi.

Głównym elementem oceny w konkursie była aktywność i inicjatywy mieszkańców w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości życia na terenach wiejskich.

Wyróżnienie zostało przyznane przez Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung  (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi)  z siedzibą w Wiedniu.  

Należy nadmienić, ze Gmina Popielów została zgłoszona do konkursu przez Samorząd Województwa Opolskiego, co również jest wydarzeniem prestiżowym.

Sukcesy w programie Odnowa Wsi

Karłowice 2013_1.jpeg Karłowice 2013.jpeg Karłowice 2013_2.jpeg
21 września 2013 : uroczystości związane z przyznaniem miejscowości Karłowice tytułu „Najpiękniejsza Wieś Opolska”

Stare Siołkowice 2012.jpeg

 • Wyróżnienie w  2012r  wsi Stare Siołkowice  w kategorii Najpiękniejsza Wieś XV-lecia
 • II miejsce wsi Stare Kolnie w kategorii „Najlepszy Projekt” 2011r za organizację imprezy promującej produkty regionalne „Święto pieroga”,
 • Stare Siołkowice  zwycięzcą konkursu „Najpiękniejsza Wieś Opolska 2010
 • II miejsce wsi Karłowice w kategorii „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi” (2006 r.)
 • Wyróżnienia: za projekty  „Oaza spokoju i wypoczynku” , i „E-platforma społeczeństwa  informacyjnego”
 • II miejsce w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Opolska 2008” (Karłowice)
 • nagroda w konkursie „Odnowa Wsi szansą dla opolskiej młodzieży” (Nowe Siołkowice)

W dniu 23 listopada 2012 w hotelu Arkas w Prószkowie odbyła się konferencja  podsumowująca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W gali na zaproszenie  Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele  Lokalnych Grup Działania oraz organizacji  pozarządowych.

Podczas uroczystości nagrodzono  organizacje i  gminy, które najlepiej radziły sobie ze zdobywaniem   środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wśród wyróżnionych  znalazła się Gmina Popielów.
Poza samorządem gminy  o środki aplikowali inni beneficjenci  m.in. Gminna Biblioteka Publiczna, Samorządowe  Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, Parafia Rzymsko-Katolicka w Starych Siołkowicach oraz Stowarzyszenie  Przyjaciół Popielowa „Razem”.

Gmina Popielów odebrała również nagrodę za II miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś” za najlepszy projekt w kategorii Infrastruktura Techniczna”

do góry

 

INICJATYWY I POMYSŁY MIESZKAŃCÓW

Program Odnowy Wsi trafił u nas na bardzo  podatny grunt. Mieszkańcy  podejmują działania  związane z

 • poprawą estetyki wsi,
 • modernizacją i adaptacją obiektów użyteczności publicznej i obiektów kultu religijnego,
 • zakupem sprzętu i wyposażenia,
 • organizacją półkolonii letnich (Karłowice, Kurznie)
 • tworzeniem stron internetowych wsi,
 • wydawaniem materiałów promocyjnych,
 • pozyskiwaniem grantów  różnych fundacji i instytucji .

Projekty realizowane dzięki inicjatywom Rad Sołeckich i mieszkańców w sołectwach:

Popielów

Wizja rozwojowa sołectwa

„Popielów miejscem zgodnego współżycia mieszkańców z dobrze rozwiniętym rolnictwem i infrastrukturą techniczną”

Stowarzyszenia
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa „RAZEM”
Ochotnicza Straż Pożarna
Ludowy Klub Sportowy
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim
Związek Kobiet Śląskich

Wiodące projekty realizowane w ramach programu odnowa wsi

 

Zagospodarowanie placów komunalnych-poprawa estetyki
Kamieniec –miejsce spotkań
Budowa placu zabaw
Wodzenie Kozła
Święto Kwiatów

Karłowice

Wizja rozwojowa sołectwa

„Karłowice to miejsce ludzi aktywnych, gdzie każdy może rozwijać swoje zainteresowania i ośrodkiem z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną i wsią nowoczesną

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im.ks Jana Dzierżona
Ochotnicza Straż Pożarna
Ludowy Klub Sportowy
Koło Gospodyń Wiejskich

Wiodące projekty realizowane w ramach programu odnowa wsi

 

Oazy spokoju i wypoczynku
Modernizacja domu kultury
Zagospodarowanie centrum wsi
Targi twórczości artystyczno-ludowej „Znani i Mniej znani”
E-platforma społeczeństwa
Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie  „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi”  -2004
Wyróżnienie  „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi”  -2005
II miejsce „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi”  -2006
II miejsce  „Najpiękniejsza Wieś ”  -2008
Wyróżnienie  „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi”  -2009
Najpiękniejsza Wieś-2013

Stare Kolnie

Wizja rozwojowa sołectwa

„Wieś zintegrowana potrafiąca wykorzystać walory turystyczne w  rozwój agroturystyki na skalę makro”

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Stobrawa , Stare Kolnie i Rybna

Wiodące projekty realizowane w ramach programu odnowa wsi

 

Święto Pieroga
Zawody Wędkarskie
Budowa placu zabaw
Zagospodarowanie stawu p.poż i stworzenie miejsca spotkań

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

II miejsce Najlepszy projekt odnowy wsi
II miejsce Partnerstwo bez granic

Nowe Siołkowice

Wizja rozwojowa sołectwa

„Kompleksowy i zrównoważony rozwój wsi Nowe Siołkowice dzięki wykorzystaniu jego zasobów podstawą poprawy warunków życia społeczności lokalnej”

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice

Wiodące projekty realizowane w ramach programu odnowa wsi

 

Namiotowy zawrót głowy-półkolonie letnie
Budowa placu zabaw
Budowa boiska do piłki plażowej
Zielona Przystań Na Stobrawskim Szlaku
Festyny i spotkania rodzinne
Turniej Piłki Plażowej

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

Odnowa Wsi szansą dla młodzieży

Popielowska Kolonia

Wizja rozwojowa sołectwa

Wieś estetyczna, ekologiczna, przyjazna i otwarta”

Wiodące projekty realizowane w ramach programu odnowa wsi

Modernizacja boiska sportowego wraz z miejscem spotkań
Dzień dziecka

Stare Siołkowice

Wizja rozwojowa sołectwa

„Stare Siołkowice miejscem, z którym się utożsamiamy poprzez dobrą pracę dla jej rozwoju i do którego chętnie powracamy

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Nasza Wieś”
Ochotnicza Straż Pożarna
Ludowy Klub Sportowy „START”
Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim
Koło Caritas Diecezji Opolskiej

Wiodące projekty realizowane w ramach programu odnowa wsi

 

Modernizacja pomieszczeń na miejsce spotkań
Wodzenie Niedźwiedzia
Zagospodarowanie centrum wsi
Modernizacja kapliczki przydrożnej
Majówka u Farorza ,Spotkania Adwentowe, Spotkanie opłatkowe dla osób starszych

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie Najlepszy Projekt Odnowy Wsi-2005
Najpiękniejsza wieś -2010
Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego -2011
II miejsce Przyjazna Wieś-2012
Wyróżnienie „Wieś Przyszłości”

Rybna

Wizja rozwojowa sołectwa

Wieś idąca w kierunku rozwoju agroturystyki na bazie gospodarstw rolnych, produkcji zdrowej żywności z mieszkańcami chętnie podejmującymi wspólne działania”

Wiodące projekty realizowane w ramach programu odnowa wsi

 

Modernizacja Domu Ludowego
Zagospodarowanie poddasza i stworzenie pokoi gościnnych
Zagospodarowanie placu p.poż
Budowa boiska LKS

Lubienia

Wizja rozwojowa sołectwa

„Kompleksowy i harmonijny rozwój wsi poprzez wykorzystanie potencjału i zasobów, podstawą poprawy warunków życia społeczności lokalnej”

Wiodące projekty realizowane w ramach programu odnowa wsi

 

Spotkanie pokoleń
festyny wiejskie
spotkania opłatkowe
Zagospodarowanie  świetlicy wraz z otoczeniem

Kurznie

Wizja rozwojowa sołectwa

„Wieś o dobrych relacjach międzyludzkich i atrakcyjna turystycznie”

Wiodące projekty realizowane w ramach programu odnowa wsi

 

Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
Festyny wiejskie
Półkolonie letnie
Zagospodarowane place komunalne
Udział w konkursach kulinarnych

Kaniów

Wizja rozwojowa sołectwa

„Wieś zadbana, atrakcyjna turystycznie i gospodarczo”
Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna

Wiodące projekty realizowane w ramach programu odnowa wsi

Budowa placu zabaw
Festyny integracyjne
remont świetlicy wiejskiej

Stobrawa

Wizja rozwojowa sołectwa

„Wieś zintegrowana, otwarta na innowacje, wykorzystująca położenie i idąca w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy w obsłudze małej turystyki”
Stowarzyszenia

Ochotnicza Straż Pożarna
Ludowy Klub Sportowy

Wiodące projekty realizowane w ramach programu odnowa wsi

Festyny integracyjne
Zagospodarowanie centrum wsi
budowa boiska sportowego

do góry

 

WIZYTY STUDYJNE

Rady sołeckie oraz Liderzy Odnowy Wsi chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami.

W okresie 2010-2014 sołectwa przyjmowały liczne wizyty studyjne z całego kraju. Gminę Popielów odwiedzili goście z województwa pomorskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego i byli pod wrażeniem inicjatyw podejmowanych przez naszych mieszkańców.

do góry

 

WSPARCIE ZE STRONY GMINY

Gmina zachęca mieszkańców do aktywnego włączania się w sprawy społeczne poprzez wykorzystanie inicjatywy lokalnej, gdzie od 2011 mieszkańcy mogą wystąpić z pomysłem na przeprowadzenie konkretnego przedsięwzięcia deklarując współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej lub na świadczeniach pieniężnych oraz rzeczowych.

W budżecie gminy co roku wyodrębnia się również środki finansowe, które przeznacza się do dyspozycji Rad Sołeckich na tzw. inicjatywy Rad Sołeckich. Środki te wydatkowane są zgodnie z potrzebami mieszkańców i pomysłami zgłaszanymi przez społeczność lokalną danej miejscowości.

do góry

 

PROGRAM ODNOWY WSI W GMINIE POPIELÓW

Odnowa wsi, jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych.

   Jest  pierwszym programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co będzie skutkować zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. Celem nadrzędnym programu jest poprawa warunków życia.

W odnowie wsi podstawowe znaczenie ma wykorzystanie miejscowych zasobów i czynników rozwoju o charakterze niematerialnym, a w szczególności tożsamości społeczności wiejskich i wartości życia wiejskiego. Odnowa Wsi istnieje dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi i rozkwita  wspierana przez gminę i region. Od czasu przystąpienia do Programu Odnowy Wsi  charakter prac mieszkańców się zmienił, zaczęto planować  i wykorzystywać szanse oraz  zasoby sołectw, a nawiązana współpraca  pomiędzy wszystkimi grupami podnosi efektywność podejmowanych przedsięwzięć.

   Ważne jest w tym Programie  to, co niepowtarzalne i wyróżniające, a siłą Gminy Popielów są mieszkańcy, serdeczni, otwarci i przyjaźni  a przy tym pracowici.  Wszystkie te wartości, połączone z wielkim przywiązaniem do tradycji, kultywowaniem obyczajów ludowych, posiadaniem własnego języka i tożsamości regionalnej spowodowały, że Program Odnowy Wsi  trafił na podatny grunt.

Oprócz przedsięwzięć poprawiających estetykę wsi, imprez  integrujących  społeczeństwo, mieszkańcy i liderzy podejmują  działania w zakresie promocji m.in. tworzenia stron internetowych wsi, wydawania materiałów promocyjnych, udziału w różnych targach i konkursach.

Bardzo ważne jest to, że mieszkańcy zrzeszają się w Stowarzyszeniach, gdyż ten sposób pozwala  pozyskiwać   środki  z UE  oraz granty  z fundacji i instytucji. Pozyskane środki  przeznaczają na organizację wakacji dla dzieci pozostających na wsi, zakupu wyposażenia do sal szkoleniowych, organizację imprez o zasięgu ponadregionalnym.
Dla mieszkańców bardzo ważną sprawą  jest, kiedy ich wnioski, zamierzenia, projekty i pomysły są z uwagą przez organy gminy rozpatrywane i wspierane finansowo co stanowi dowód poparcia ich starań.

   Każda  wieś ma  pomysł na swój rozwój co zostało  zawarte w Planach Rozwoju Miejscowości,  a  wspólną cechą tych działań są mieszkańcy. Sołectwa nie rozwijałby się w takim tempie, gdyby nie potencjał intelektualny jego mieszkańców Wyrazem rozwoju jest wzrastający poziom poczucia odpowiedzialności o charakterze publicznym. Atrakcyjność gminy rośnie poprzez poprawę  warunków życia mieszkańców, rozwój infrastruktury ale także  udział w wydarzeniach kulturalnych wzmacniających tożsamość,  rozwijaniu osobistych kontaktów i budowania przyjaźni.

   Dziedzictwo  to także kulinaria. W gminie można spróbować produktów lokalnych, mieszkańcy  wyszukują  „babcine przepisy” i biorą udział w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów“  i corocznie przygotowywane przez nich potrawy otrzymują  nagrody i wyróżnienia.

   Wszystkie  wsie uczestniczące w Programie Odnowy Wsi  obok wielu inicjatyw i przedsięwzięć  udowadniają, że Odnowa Wsi – to ludzie którzy budują ten program i go realizują.
Należy podkreślić, że zdobywane nagrody, organizowane imprezy cykliczne budujące tożsamość oraz  realizowane projekty są efektem  kilkunastoletniej pracy.

   Zmiany  nie przyszły nagle, to proces długofalowy, w który zaangażowali się mieszkańcy i lokalne organizacje przy wsparciu samorządu gminy.

do góry

 

STATYSTYKA

Rok

Wkład finansowy sołectw

Wkład niefinansowy sołectw

Razem sołectwa

Wkład finansowy gminy

Łączna wartość

2010

150 536

441 214

591 750

142 181

733 658

2011

65 007

406 457

471 464

140 825

612 289

2012

129 914

411 147

541 061

153 934

694 995

2013

103 110

401 450

504 560

87 952

592 512

2014

156 617

389 685

546 302

121 961

668 263

RAZEM:

605 184

2 049 953

2 655 137

646 853

3 301 717

Źródło: opracowane na podstawie sprawozdań z przebiegu odnowy wsi za lata 2010-2014 

do góry

Wróć na początek strony