PROGRAM - AKTYWNY SAMORZĄD 2015


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje pilotażowy program  „Aktywny Samorząd”
Celem programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym  w wyeliminowaniu lub zmniejszeniu barier ograniczających życie społeczne, zawodowe oraz dostęp do edukacji.

Program obejmuje następujące wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 2 – pomoc  w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać:
Moduł  I   do dnia 30 sierpnia 2015r.
Moduł  II  do dnia  30 marca 2015r. (rok akademicki 2014/2015)
                  do dnia 30 września 2015r. (rok akademicki 2015/2016)


Zainteresowanych zapraszamy do udziału w Programie
Szczegółowych informacji w sprawie Programu oraz druki wniosków można uzyskać na stronie internetowej :  pcpropole.biuletyn.info.pl

Informacja opracowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie

Wróć na początek strony