20.03.2013 MultiSport w szkole w Popielowie i w KarłowicachInformujemy, iż w miesiącu marcu w PSP Popielów oraz PSP Karłowice  rozpoczęła się realizacja programu Ministerstwa Sportu i Turystki pn. „Multisport”.
Operatorem  programu w województwie opolskim zostało Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu. Program Finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (50%), Samorząd Województwa Opolskiego (27%) oraz przy wsparciu  Samorządu  Gminnego (23%). Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Realizowany będzie przez okres 10 miesięcy - od marca do grudnia 2015r.

W ramach programu uczniowie klas IV-VI mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych,  pozalekcyjnych, różnorodnych zajęciach sportowych. Zajęcia te odbywają się systematycznie - 3 razy w tygodniu po 90 minut, a prowadzą je nauczyciele - trenerzy posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Celem Programu jest upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych poprzez udział dzieci w zajęciach sportowych, kreowanie postaw prozdrowotnych, a przede wszystkim wychowanie przez sport.

Gmina Popielów na realizację projektu „MultiSport” przeznaczy 5.400zł.

 Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony