26.03.2015 Animator Sportu Dzieci i Młodzieży 2015 w Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach


  Informujemy, iż w miesiącu marcu w Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach ruszył projekt „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży 2015”

   Projekt ten realizowany jest przez okres 8 miesięcy (marzec-czerwiec i wrzesień-grudzień) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „DALIA” Popielów.

   W ramach programu uczniowie Gimnazjum  mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych,  pozalekcyjnych, różnorodnych zajęciach sportowych. Zajęcia te odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut.

   Celem projektu  jest między innymi stworzenie jak największej grupie młodzieży możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych, zwiększenie aktywności działań klubów w zakresie rozwijania sportu wśród młodzieży gimnazjalnej a przede wszystkim upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych.

Gmina Popielów na realizację projektu przekaże kwotę 2.800 zł.
 

 Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony