Sprawdzian szóstoklasisty w Szkołach Podstawowych Gminy Popielów

Dnia 1 kwietnia 2015r. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Popielów przystąpili do obowiązkowego sprawdzianu szóstoklasisty. Sprawdzian ten stanowi warunek ukończenia szkoły podstawowej. 
Wzięło w nim udział łącznie 61 uczniów, w tym z :
Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie - 24
Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach - 21
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach - 16

Sprawdzian podzielony był  na 2 części.     
Część 1 - trwająca 80 minut obejmowała zadnia z zakresu języka polskiego oraz matematyki,  natomiast część 2, trwająca 45 min - zadania z wybranego języka nowożytnego.  
     
Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną do 29 maja br. Zaświadczenia wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej  uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego (26 czerwca br.) 

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony