Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr VII/33 /2015 w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014  

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-63-2015 z dnia 14-04-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (548,10KB)
PDFProjekt Uchwały Nr VII-33-2015.pdf (458,04KB)
PDFogłoszenie o konsultacji.pdf (423,26KB)
DOCXFORMULARZ.konsultacji docx.docx (12,91KB)

Wróć na początek strony